V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

14

jún

1:FIRMA 6

Dá sa aj v dnešnej dobe podnikať poctivo?

28

jún

Brain and Breakfast 6

Deň začatý diskusiou o tom, či dáme prednosť práci alebo životu? Rozhodne áno!

09

júl

Tábor Original

Tábor pre mladých, ktorí chcú zažiť cez leto dobrodružstvo a zároveň naplniť prázdninové dni niečím viac, ako len hrami a spoznať to, kým naozaj sú.

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC