V.I.A.C.

V.I.A.C.

Najvyšší level pre každého

Pomáhame pri hľadaní vlastnej cesty

Prinášame pozitívnu zmenu

Mobilizujeme generáciu tvorcov

Presadzujeme hodnotovú alternatívu

Vízia

31

január

Inšpiratívne raňajky 13

„Reštaurácie sú nuda,“ povedal si mladý manželský pár Ivon a Tino, ktorí založili pop-upovú reštauráciu Forbidden Taste – koncept večerí na netradičných miestach plných tajomstiev a prekvapení.

08

február

Koučing ako špecifická forma sprevádzania mladých

Týmto programom získaš ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj.

13

február

Manželské večery

„Zväzok muža a ženy v manželstve je jedinečným, prirodzeným, základným a krásnym dobrom pre osoby, komunity a celé spoločnosti" pápež František

Keď mám v ruke kladivo, všetko vyzerá ako klinec.

Michal Tomanóczy

Pomôž dobrej veci

img Dobrovoľníctvo

Čovek, ktorého si vážime. Dáme ti možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje a poznávať nové.

VIAC
img Modlitba

Vaše modlitby sú pre nás ako pevná obuv na horách. Pomáhajú nám kráčať s istotou, počuť Boží hlas v službe a nechať sa viesť podľa Jeho zámerov.

VIAC
img Finančná podpora

Pomoc, ktorú nám preukážete, bude mať ovocie v aktivitách novej evanjelizácie, zážitkového vzdelávania, v aktivitách OCM, či v podpore zamestnanosti.

VIAC