Ako efektívne komunikovať a zvládať emócie

Ako efektívne komunikovať a zvládať emócie

Inšpirácia

V rámci témy mentálneho zdravia, sme sa na jednom z kurzov s pracovníkmi s mládežou venovali tomu, ako zvládať krízové a emočné situácie a ako v nich aktívne počúvať. Ponúkame vám krátku sumarizáciu - pár rád, ktoré môžete využiť, keď sa ocitneme v návale svojich emócií: 

 

1. Uvedomte si, že emócie (či negatívne alebo pozitívne) sú vo vzájomnom vzťahu
s vašimi potrebami. Emócie vznikajú nielen na základe podnetov, ale aj pre nenaplnené potreby. Ktorá vaša potreba sa dožaduje pozornosti, keď cítite tú emóciu? Pomenujte si ju.

 

2. Keď vás zaplavia emócie, nevnímate, čo sa deje okolo vás a vo vás. Koľko si zapamätáte z toho, čo vám hovoria ľudia naokolo? Rovnako je to aj s ľuďmi,
s ktorými sa rozprávate a oni sú zavalení emóciami. Vtedy je poučovanie zbytočné. Schválne, skúste si to v malom experimente, ktorý je opísaný nižšie, a tiež ponúka radu, ako takúto situáciu riešiť. 

 

3. Počúvajte! Váš jazyk vás robí hluchými! Pomôžu vám techniky aktívneho počúvania:

  • nalaďte sa na druhého 
  • zabudnite na seba a v tom momente len počúvajte a snažte sa druhému porozumieť
  • nesnažte sa poradiť 

 

4. Pri komunikácii, v ktorej chcete nenásilne a efektívne vyjadriť svoje emócie alebo postoje, využívajte zásady:

  • Pomenujte svoj pocit (“Cítim sa…”, “Prekáža mi…”, Je mi nepríjemne, keď…”, “Hnevá ma, keď…”)
  • Popíšte konkrétne správanie druhej osoby, nezovšeobecňujte! (...keď si urobil, …. keď mi berieš, …. keď si povedal….)
  • Popíšte, ako na vás jeho správanie pôsobí (...pretože mi to spôsobuje, …pretože kvôli tomu, ...pretože potom mám pocit, že…)
  • Nakoniec navrhnite riešenie (a bol by som rád, keby si…., a chcel by som, aby si…., a navrhujem, aby sme…)

Z konfliktnej vety “Okamžite na mňa prestaň kričať!” sa touto transformáciou stane efektívnejšia a do otvoreného rozhovoru pozývajúca formulácia “Cítim sa nepríjemne, keď sa so mnou takto rozprávaš. Mám pocit, že ma nerešpektuješ. Bola by som rada, keby si na mňa nekričal.” 

 

5. Aj ticho má svoje miesto v efektívnej komunikácii. Vo svojich rozhovoroch by ste mali začať viac využívať ticho a venovať viac pozornosti tomu, čo sa deje vo vás samých. 

 

Experiment s dychom: 

Vyskúšajte krátky test pre lepšie pochopenie osobného vnímania pri záplave emócií. Ako sa mení vaše vnímanie okolitého sveta. 

Test trvá maximálne 2 minúty. Budete potrebovať seba a osobu, ktorá vám bude niečo konkrétne vysvetľovať alebo video, z ktorého sa budete môcť niečo naučiť. 

Zadržte dych na čo najdlhšiu dobu. Počas tejto doby si nechajte vysvetliť určitú tému človekom/videom… ako sa mení vaše vnímanie vonkajšieho sveta?  Čomu venujete pozornosť? Koľko z toho si pamätáte? 


Záver: Celý experiment je metafora toho, aké to je, keď je niekto zaplavený emóciami. Je teda zbytočné na neho valiť informácie a inštruktáže. Dôležité je nechať intenzívne emócie odznieť, človeka nechať nech sa upokojí a až potom niečo riešiť, vysvetľovať.