Bez bariér

Bez bariér

Inšpirácia

V rámci tohto nášho projektu bolo naším cieľom pomôcť mladým ľuďom, pochádzajúcim zo znevýhodneného prostredia, budovať zdravé sebavedomie prostredníctvom zapojenia sa do netradičných športových aktivít.  Vytvorením ponuky netradičných športov sme motivovali mladých ľudí, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, k pohybovým aktivitám. V rámci týchto aktivít sme získali priestor, ako s nimi individuálne pracovať a pomáhať im zažívať úspech, ktorý potom prispel aj k zvýšeniu ich sebavedomia a k zlepšeniu ich sebahodnotenia.  

 

V projekte sme vytvorili ponuku aktivít, ktoré boli určené pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo tým, ktorým psychická choroba neumožňuje zapojiť sa do kolektívnych športových aktivít. Táto cieľová skupina tak získala možnosť zapojiť sa do športových aktivít, ktorá im doteraz v našom regióne chýbala.

 

Pre vytváranie inkluzívneho prostredia bolo potrebné pracovať aj s učiteľmi a pracovníkmi s mládežou, ktorí organizujú rôzne aktivity pre mladých ľudí, vrátane napríklad letných táborov. V rámci projektu získali možnosť zúčastniť sa online workshopov, ktoré im pomohli lepšie pracovať s cieľovými skupinami a využívať šport pre inklúziu tých, ktorí sú z rôznych dôvodov vylúčení.

 

O realizácii projektových aktivít si môžete prečítať v týchto článkoch:

http://www.ozviac.sk/blog/sport-a-inkluzia

http://www.ozviac.sk/blog/netradicne-sporty

http://www.ozviac.sk/blog/u-nebeskych-jazdcov

http://www.ozviac.sk/blog/mame-chut-hybat-sa

 

Obdobie trvania projektu: 02 – 08/2020

Nadácia Kooperativa - Pre zmyslupný život