Bližšie svetu

Bližšie svetu

Inšpirácia

Tento projekt bol spoločnou iniciatívou našej organizácie a partnera z Českej Republiky. Podporili sme pracovníkov s mládežou, aby sa naučili tvoriť výmeny mládeže spolu s mladými ľuďmi.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou a lídrov neformálnych skupín v oblasti projektového managementu a podporiť tak ich zapojenie do výmen mládeže pod programom Erasmus+.

 

Čiastkové ciele:

 • Rozvíjať jazykové kompetencie pracovníkov s mládežou, predovšetkým v oblasti projektovej terminológie. 

 • Predstaviť pracovníkom s mládežou koncept neformálneho vzdelávania a naučiť ich využívať ho v práci s mládežou.

 • Naučiť pracovníkov s mládežou kvalitne pripraviť výmenu mládeže so zapojením mladých ľudí.

 • Podporiť sieťovanie organizácií s cieľom vytvárať budúce partnerstvá.

 • Podporiť zvyšovanie kvality práce s mládežou v zapojených krajinách.

 

V termíne 24.10. – 30.10 2019 sme zrealizovali v Trstenej školiaci kurz, ktorého sa zúčastnilo 26 pracovníkov s mládežou a mladých ľudí. Účastníci sa najprv zoznámili s neformálnym vzdelávaním mladých ľudí a s princípmi Erasmu+, a potom začali postupne pomocou projektového cyklu tvoriť vlastné výmeny, od úvodnej myšlienky, cez definovanie potreby, tvorbu cieľov až ku stanoveniu obsahu. Celkom bolo vytvorených 7 projektových zámerov v týchto témach:

 

 1. Dobrovoľníctvo ako cesta

 2. Výmena hodnôt (ako žiť život postavený na pozitívnych hodnotách)

 3. Tancom k tolerancii

 4. Game building (využitie hier pre rozvoj detí a mladých ľudí)

 5. Žiť udržateľný život

 6. Academy of tolerance 

 7. Proti nenávistným prejavom

 

Účastníci zároveň zvyšovali aj svoje jazykové kompetencie v anglickom jazyku, aby boli schopní osloviť medzinárodných partnerov a komunikovať  s nimi o zámeru. Po ukončení školiaceho kurzu účastníci pokračovali v online výučbe anglického jazyka a dostali aj mentoringovú podporu, aby boli schopní svoje projekty dokončiť a podať.