Cena nadácie Orange pre V.I.A.C.

Cena nadácie Orange pre V.I.A.C.

Inšpirácia

  1. mája 2018

Radosť, vďaka a záväzok neustále sa zlepšovať sú pocity, ktoré nás naplnili, počas odovzdávania prestížnych ocenení nadácie Orange za rok 2017.  Vo verejnom hlasovaní ľudia odmenili našu snahu prinášať na Oravu VIAC a z oceňovania sme si odniesli cenu verejnosti a tiež finančnú odmenu vo výške 2000 Eur.


Nadácia Orange už deviaty rok oceňuje činnosť mimovládnych organizácií na Slovensku. Ani tento rok nebol výnimkou. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 28. mája 2018 v Starej tržnici v Bratislave, bolo celkovo odovzdaných 11  ocenení v kategóriách Vzdelávanie, Sociálna inklúzia a Komunitný rozvoj, cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť a cena verejnosti. Celkovo bolo pre víťazov prerozdelených 48 000 Eur.


Pri vyhlasovaní víťaza Ceny verejnosti sa zúčastnil aj náš tím a pri odovzdávaní nás napĺňal pocit radosti, ale aj zodpovednosti voči ľuďom, ktorí stoja za celou našou snahou. Voči ľuďom, ktorých mnohokrát za našou prácou nie je vidieť, ale bez ktorých by ostala „len snahou“. Toto nie je ocenenie jednotlivcov. Je to uznanie verejnosti pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú pri našich aktivitách. Vyzdvihnutie toho, že keď sa spojí ochota, snaha a dobro, môžu sa diať veľké veci.
„Ďakujem všetkým, ktorí nám dali svoj hlas a predovšetkým ďakujem tým, ktorí stoja za snahou, že v rámci regiónu Oravy naozaj môžeme robiť VIAC pre ľudí, ktorí tam žijú, aby tam zostali žiť, aby milovali svoj kraj a posúvali ho dopredu,“
povedal pri preberaní ocenenia Branislav Kožuch, predseda V.I.A.C.- Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže.


Ľubica Matušáková


V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže