Cez limity

Cez limity

Inšpirácia

O projekte 


Vďaka Nadácii ZSE a projektu Cez Limity sme vytvorili špeciálny program doučovania pre  deti na  II. stupni ZŠ. Tento program prebieha ako klub v našich Komunitných centrách v Námestove a v Trstenej, kde deti môžu prísť a využiť ponuku doučovania, prezenčnou aj online formou. K dispozícii majú mentora, ktorý ich sprevádza, pomáha im zvládať učivo a prekonáva s nimi prekážky. Deti môžu prichádzať každý deň dopoludnia na online výučbu, ktorú zabezpečujú ich školy a 2-krát do týždňa popoludní sa zúčastnia doučovania z predmetov, v ktorých potrebujú dovysvetľovať učivo.


Cieľ projektu 


S naším klubom chceme prekonávať prekážky, s ktorými sa deti na II. stupni ZŠ a ich rodičia počas prezenčnej výučby stretávajú. Ako sú:

  • nedostatočné zázemie pre doučovanie detí. Rodičia ich nevedia doma doučovať bez odbornej podpory.

  • chýbajúca technika alebo internetové pripojenie. 

  • strata motivácie učiť sa, spôsobená aj stratou sociálnych kontaktov. 

Projekt je zameraný predovšetkým na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a tie, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aby mohli dohnať zameškané učivo a aby zvládli nároky, ktoré na nich školy majú. Naším cieľom je podporiť ich motiváciu učiť sa. Na online výučbu sa môžu pripojiť prostredníctvom techniky, ktorú máme k dispozícii – tablety a slúchadlá. Vďaka stálej  prítomnosti mentora majú zabezpečené aj to, aby sa počas výučby a doučovania naozaj učili, a aby tento čas využívali efektívne. S mentorom si môžu plánovať proces učenia a spoločne prekonávať prekážky, čo im pomôže efektívnejšie učiť sa aj po skončení programu. K dispozícii máme rôzne didaktické pomôcky k jednotlivým predmetom výučby. 


Letná škola 


Počas letných prázdnin zorganizujeme tzv. letnú zážitkovú školu prostredníctvom metódy Larp. Larp je špeciálna forma hier, kedy žiaci hrajú konkrétne postavy a riešia rôzne situácie, ktoré hra prináša. V rámci letnej školy budú riešiť predmety, v ktorých sa potrebujú doučovať. Za ich riešenia budú zbierať body a skúsenosti, čím budú rozvíjať dej príbehu, do ktorého vstúpia. Do realizácie letnej školy zapojíme pracovníkov s mládežou, ktorí budú riadiť celý priebeh hry ako aj učitelia, ktorí budú s deťmi preberať školské učivo. 

Zameriame sa predovšetkým na predmety, ktoré budú deti potrebovať vo vyšších ročníkoch pri výbere strednej školy,  a to matematiku, slovenský jazyk, cudzie jazyky a pod.


Obdobie realizácie projektu: 03-2021- 08-2021