Dobrovoľníctvo pre komunitu

Dobrovoľníctvo pre komunitu

Inšpirácia

Našou dlhodobou prioritou je budovať v areáli Oravského centra mládeže priestor pre stretávanie sa ľudí z našej miestnej komunity, aj návštevníkov a turistov. Preto sme sa zapojili do výzvy Nadácie KIA v grantovom programe Dobrovoľníctvo 2019. Naším zámerom v tomto programe bolo upraviť vonkajší priestor Oravského centra mládeže pre voľnočasové aktivity ľudí z miestnej komunity, turistov a návštevníkov Oravskej priehrady. 

Okolo Oravského centra mládeže sa s pomocou dobrovoľníkov rýľoval a vyrovnával terén a vsadili sa kamene. Vysadili sa stromčeky, skalničky a ďalšie okrasné rastliny, ktoré sme zamulčovali kôrou. Obstrihávali sa kríky okolo centra. Pri pamätnej zóne so sochou Panny Márie sa čistila skalka, vysádzali sa do nej nové rastliny, vytrhávala sa tráva. Do celého areálu sme umiestnili koše na triedený odpad.

 

Rovnako sme vytvorili relaxačnú zónu, pre ktorú sme zabezpečili lavičky a stoly, a vysádzali sme stromčeky, ktoré oddeľujú relaxačnú zónu od ihriska. Cez letné prázdniny sme zorganizovali 4 podujatia Von, ktoré vytvárali priestor pre vzájomné stretnutie sa ľudí a spoločné neformálne trávenie voľného času pri hrách a netradičných športoch. Podujatie Von si mladí dobrovoľníci organizovali sami. Tým, že sme im vytvorili priestor pre ich vlastné nápady a iniciatívu, zvýšila sa aj ich motivácia angažovať sa. 

 

Ďakujeme Nadácii Kia za poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu, vďaka ktorému sme mohli skrášliť okolie nášho centra a vytvoriť zázemie pre trávenie voľného času ľudí z nášho regiónu, aj návštevníkov.