Kompas

Kompas

Inšpirácia

Zámerom nášho projektu KOMPAS je vytvárať príležitosti pre mladých ľudí, ktorí si z rôznych príčin ťažko hľadajú uplatnenie na trhu práce. Zároveň chceme zabezpečiť rozvoj ich schopností, ktoré sú dôležité pre začlenenie sa do spoločenského a pracovného života.

K - kariérne poradenstvo
O - osobný rozvoj
M - mentoring
P - praktické zručnosti
A - aktivita
S - stáž vo firme

Projekt je určený mladým nezamestnaným, absolventom stredných a vysokých škôl od 18 do 30 rokov. Prebieha v troch fázach.

Prvá fáza  ponúka mladému človeku na výber tri dobrovoľnícke pracovné pozície, na základe ktorých si ľahšie vytvorí predstavu o svojich záujmoch na trhu práce

Druhá fáza má za cieľ zvyšovať a upevňovať získané zručnosti. Účastník projektu si sám vyberie pracovnú pozíciu, ktorá čo najviac vystihuje jeho potreby a záujmy. Počas celej fázy bude sprevádzaný mentorom, ktorý ich bude viesť a podporovať. V rámci osobného rozvoja absolvujú tréningy osobnostných a komunikačných zručností, ako správne napísať životopis a motivačný list. Súčasťou budú aj simulované pracovné pohovory so skúseným personalistom.

Tretia fáza je vyhradená pre stáž v partnerskej firme, kde pod vedením interného zamestnanca získajú prepojenie na prax, rozvoj pracovných zručností a návykov. 

Projekt bol podporovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu do 12/ 2015.

img