Kultúra ako cesta k hodnotám

Kultúra ako cesta k hodnotám

Inšpirácia

Ako ukazuje naša skúsenosť, mladí ľudia majú pozitívny vzťah ku kultúre, k hudbe, k umeniu, k divadlu. Radi chodia na koncerty, radi hrajú divadlo alebo hľadajú rôzne spôsoby, ako sa umelecky vyjadriť. Keďže rovnako vidíme kultúru ako efektívnu cestu pre otváranie rôznych tém, ktoré sa dotýkajú životov mladých ľudí, vytvorili sme pre mladých v rámci našich preventívnych programov kreatívne workshopy, v ktorých sme využívali hudbu a divadlo ako prostriedok pre budovanie zdravej sebahodnoty mladých ľudí. 

 

V priebehu septembra a októbra sme ich potom zrealizovali v Poprade a okolitých obciach na základných a stredných školách. Študenti počas workshopu vstupovali do rôznych rolí, ktoré hrali v kostýmoch, a stali sa súčasťou príbehu, ktorý odkrýval dôležitosť ich sebahodnoty a životného poslania. Spolu s lektormi potom diskutovali o tom, ako oni sami vnímajú svoju sebahodnotu a životné poslanie v kontexte toho, čo žijú. Výstupy z týchto diskusií potom stvárnili vo vlastnom príbehu, ktorý odohrali v rámci svojich tried. 

 

Ako sme počas realizácie workshopov zaznamenali, tieto aktivity mali medzi študentami úspech a radi by sme ich do budúcna rozšírili aj o ďalšie umelecké aktivity a témy, ktoré budú pre mladých atraktívne a zároveň budú aj odrážať to, čím mladí teraz žijú a čo je v rámci prevencie dôležité riešiť. 

 

Projekt bol realizovaný s podporou Prešovského samosprávneho kraja.