LARP Adventure

LARP Adventure

Inšpirácia

Vzhľadom na to, že naším zámerom je naozaj vytvoriť hry, ktoré budú mať potenciál formovať postoje a charakter mladých ľudí, potrebujeme neustále hľadať rôzne inšpirácie, ako hry tvoriť, uvádzať a reflektovať. Preto sme v rámci tohto projektu zorganizovali študijnú návštevu v Dánskej internátnej škole Østerskov Efterskole, ktorá celú svoju výučbu realizuje prostredníctvom larpov a zážitkových hier. Táto škola je unikátom v Európe, pretože aj keď sa jedná o formálne vzdelávanie, je plne postavená na metódach neformálneho vzdelávania a hraní rolí, a dosahuje u svojich žiakov veľké výsledky.

 Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvýšiť dopad larpov ako metódy neformálneho vzdelávania na prácu s mladými ľuďmi v neformálnom aj formálnom vzdelávaní v našich krajinách prostredníctvom inšpirácie z Dánskej larpovej školy Østerskov Efterskole. 


 Študijná návšteva prebehla v termíne 03. – 08.03.2019 v Dánsku, v meste Hobro a zúčastnili sa jej 3 pracovníci s mládežou za Estónsko a dvaja za Českú republiku, 5 pracovníci s mládežou a 1 organizátor za Slovensko a 3 školitelia a 1 organizátor za Dánsko, celkom 15 účastníkov. Študijná návšteva v Østerskov Efterskole bola zameraná na využitie larpov a herných princípov vo formálnom vzdelávaní, na design dlhodobých vzdelávacích hier, na ich uvádzanie a vyhodnocovanie vzdelávacieho procesu. Témou týždňa boli Vikingovia. Účastníci pochopili, ako fungujú larpy vo formálnom vzdelávaní v Dánskej larpovej škole Østerskov Efterskole, zoznámili sa s novými hernými princípmi a mechanikami, získali povedomie o designu dlhodobých vzdelávacích programov s využitím larpov aj so zapojením ďalších hier – zážitkovej pedagogiky, stolových hier a podobne. Účastníci študijnej návštevy si spracovali svoj plán implementácie, ako nadobudnuté vedomosti a zručnosti využijú po návrate do svojich krajín vo svojich programoch.