Larp vs. preventisti

Larp vs. preventisti

Inšpirácia

“Konečne niečo nové, čo môžem so žiakmi robiť a veľmi zaujímavou formou zistiť napr.: či sú stotožnení so svojim budúcim povolaním, informujem ich o závislostiach, rozvíjame komunikačné zručnosti....prínosov je mnoho”, napísala v rámci spätnej väzby účastníčka.

 

Počas seminára pre preventistov zo základných a stredných škôl z Oravy sme predstavili inovatívnu metódu vzdelávania s názvom larp. Larp je forma rolovej hry, kde každý účastník má svoju vlastnú postavu, za ktorú počas hry vystupuje. Postavy majú individuálne ciele, rôzne motivácie, dilemy, ktoré riešia, vlastnú históriu, charakter a vzťahy s ostatnými postavami v príbehu. Larp má určitý príbeh a dej, ale ako to dopadne, je na rozhodnutiach jednotlivých hráčov, ktorí nemajú napísaný scenár, ale rozhodujú sa na základe svojej postavy, a tak tvoria príbeh sami.

 

Tento prístup, resp. hra, je na Slovensku relatívne nový a preto sme ho vysvetlili najefektívnejším spôsobom, t.j. každý účastník si túto hru zažil sám na sebe. “Veľmi sa mi páčilo, že nešlo len o čisto teoretické školenie, ale že sme si to mohli vyskúšať osobne”, povedala po svojej skúsenosti účastníčka. Následne sme pracovali s ich autentickou skúsenosťou a vysvetlili sme si ako larp funguje, ako sa da použiť v rámci ich prostredia s mladými ľuďmi a aký to môže mať dopad na ich postoje.

 

V druhej časti sme navzájom zdieľali príklady dobrej praxe v téme prevencie a diskutovali sme o tejto téme, aby sme sa navzájom inšpirovali v prístupoch, ktoré mladým ľuďom pomáhajú predchádzať problémom v oblasti závislosti. Zároveň sme prebrali aj tému larpov v prostredí školy, na čo sa jedna z účastníčok vyjadrila: “Pochopila som princíp zážitkového učenia formou hrania rolí - vedieť sa stotožniť s postavou, čo som si aj vyskúšala v jednej z hier; - dozvedela som sa, ako larp ako metóda prevencie môže fungovať bežne v škole”.

 

Seminár bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2018.