Level up

Level up

Inšpirácia

Level up

V rámci projektu využívame dva gamifikované nástroje – online hru a larpy, ktoré chceme preniesť do prostredia neformálneho vzdelávania na Slovensku tak, aby sa stali rozvojovým prostriedkom pre mladých, ako aj nástrojom pre lídrov neformálnych skupín.

 

Larpy vnímame ako výborný nástroj na budovanie postojov mladých ľudí, pretože im na jednej strane ponúka aspoň na chvíľu možnosť „byť niekým iným“ a na druhej strane ich následne konfrontuje so skúsenosťou so sebou samým. Vytvoríme a otestujeme na neformálnych skupinách tri larpy, ktoré budú zamerané na objavovanie potenciálu v živote mladého človeka. V rámci týchto hier budú musieť riešiť rôzne náročné situácie, ktoré budú vyžadovať ich rozhodovanie, či budú bojovať za svoje záujmy alebo sa vzdajú.

 

Ďalším nástrojom bude upravená hra Classcraft, ktorej cieľom je zvyšovať motiváciu mladých pre ich dlhodobú a systematickú prácu (v škole,, skupine, ...).  Hra výborným spôsobom prepája online prostredie s reálnym prostredím triedy či skupiny. Účastníci budú v offline prostredí pracovať na konkrétnych individuálnych a tímových úlohách, ktoré im vedúci zadá, a za nich budú v prostredí online hry získavať body. Tie im nielen v hre zvyšujú „úroveň“ ich postavy, ale aj v reálnom prostredí prinášajú rôzne „bonusy“ či „straty“. Ako podporné nástroje pre zavedenie týchto nástrojov do nášho prostredia zavedieme mentoring pre vedúcich a zrealizujeme školenie o využívaní reflexií pre zvyšovanie dopadu.

 

V závere projektu pre multiplikáciu výstupov zorganizujeme diseminačnú konferenciu o nových trendoch práce s mládežou.

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže

 

Trvanie: september 2017 – marec 2018