Máš na viac

Máš na viac

Inšpirácia

Mladí ľudia prežívajú pandémiu koronavírusu každý svojím osobitým spôsobom. Niektorí sú zatvorení doma a trávia čas na počítači, niektorí sa zapájajú ako dobrovoľníci. Mladí ľudia z Popradu strávili pandémiu veľmi originálnym spôsobom – pripravovali muzikál v Baro(c)kovom kláštore. 

Príbeh je o mladých ľuďoch, ktorí sa prihlásili do speváckej a tanečnej súťaže Talentmánia. Všetci súťažiaci mali vystupovať v hoteli, kde ale prasklo potrubie, a tak sa súťaž musela konať v kláštore. Mladí vyrušia sestričky z ich každodenného života, čo zo začiatku prináša napätie a konflikty. Nakoniec sa ale spriatelia a sestričky sa spolu s mladými zapoja do súťaže. A tak si tieto dva totálne rozdielne svety k sebe nakoniec nájdu cestu. 


S prípravou muzikálu už mali mladí ľudia prechádzajúcu skúsenosť, keď v roku 2019 pripravili a realizovali muzikál Stratila sa láska. Na túto skúsenosť teraz nadviazali a pre nový muzikál si vybrali novú tému: ukázať dôležitosť dobrých vzťahov v živote a motivovať mladých, aby dokázali prijímať ľudí, ktorí sú odlišní, a učiť sa od nich. Scenár muzikálu vytvorili animátorky, ktoré s mladými dlhodobo v Poprade pracujú. Mladí ľudia boli veľmi aktívne zapojení do prípravy muzikálu. Niektorí z nich tancovali a spievali, iní zabezpečovali techniku, ďalší zase tvorili kulisy a navrhovali kostýmy. Spoločne tak boli schopní vytvoriť dielo, ktoré ďalším mladým prinesie nielen hlavnú myšlienku o dôležitosti vzťahov k druhým ľuďom, ale ktoré im zároveň aj ukáže, že keď spoja svoje sily, spoločne budú schopní stráviť čas užitočne a výsledok ich práce bude mať hodnotu aj pre druhých.