Na Orave dobre

Na Orave dobre

Inšpirácia

Na Orave dobre

 

Jedným z odporúčaní Správy o živote mládeže Hornej Oravy je „posilniť hlas mladých ľudí a ich spoluprácu so samosprávou pri definovaní budúcnosti Oravy“. Starostom totiž chýbajú mladí lídri a zároveň mladí aktívni vo svojich spoločenstvách si robia veci pre seba a ich pôsobenie nemá dopad na miestnu komunitu. Preto je naším zámerom vytvoriť podporu motivácie, inšpirácie a sprevádzania pre potenciálnych mladých lídrov, aby samosprávou ponúknutú spoluprácu vedeli čo najlepšie využiť.

 

Aby sa k ochote prinášať zmenu pridali aj potrebné kompetencie – vedomosti, zručnosti i postoje – zoznámime na pravidelných stretnutiach skupinu mladých lídrov z rôznych oravských obcí a miest nielen s princípmi fungovania samosprávy, ale krok za krokom ich budeme viesť procesom, ako meniť nápad či ideu v skutok s čo najväčším dopadom. Súčasťou tohto učenia sa bude aj ich praktické riešenie konkrétneho zadania. V rámci neho vytvoria okolo seba malý tím, aby spolu s ním mohli realizovať svoj vlastný miniprojekt reagujúci na identifikovanú potrebu svojej komunity. Práve toto je príležitosť pre priamu skúsenosť spolupráce so samosprávou. V snahe, aby bola pozitívna a čo najviac motivujúca, je našou úlohou ju mentorovať.

 

Schopnosť mládežníckych spoločenstiev v obciach sa aktivizovať má preveriť aj súťaž Challenge lídrov. Nejde v nej až tak o víťazstvo, ako ešte viac o snahu motivovať mladých ľudí, aby pred výzvami neutekali, ale ich prijímali a čelili im.

 

Okrem toho pripravíme spolu s ďalšími aktívnymi mladými štyri konkrétne návrhy riešenia na problémy, ktoré vidíme v rámci regiónu Oravy ako kľúčové pre život mladých ľudí – školstvo, vnímanie Oravy, voľný čas mladých a šport. Tie budú predstavené verejnosti a zástupcom samospráv na inšpiratívnej konferencii K.R.O.K.

 

Trvanie: júl 2017 – marec 2018