Nové začiatky v otvorených školách

Nové začiatky v otvorených školách

Inšpirácia

Otvorenie škôl prináša mnohé nové výzvy pre učiteľov aj študentov. Preto sme sa rozhodli podporiť pedagógov v tom, aby dokázali čo najlepšie zvládnuť návrat detí do škôl. Zrealizovali sme sériu troch interaktívnych workshopov so zameraním na kľúčové oblasti v adaptácii triedneho kolektívu. 

 

Prvý z workshopov bol zameraný na tému:  Pocit nového v „starom“ kolektíve - prvé fázy skupinovej dynamiky

 

Zamerali sme sa na to, ako prebieha skupinová dynamika v triede, v ktorej sú študenti spolužiakmi  zväčša iba „na papieri“ a stretávali sa prevažne len počas dištančného vzdelávania. Hovorili sme o tom, aká je skupinová dynamika a realita ich kolektívu, aké fázy skupinovej dynamiky v takejto triede prebiehajú, ako učiteľ môže lepšie vnímať skupinu a identifikovať procesy, ktoré v nej prebiehajú. Zamerali sme sa aj na to, ako vnímať skupinu a identifikovať jej stav, atmosféru, vzťahy, interakcie, nepísané pravidlá, lídrov, … bez toho, aby sme veľmi zasahovali. Súčasťou bolo aj to, ako vybrať vhodné nástroje a správne ich využiť pre rozvoj skupinovej dynamiky triedy. 

 

Ďalší workshop priniesol tému: Začnime znova - uzatvorenie etapy dištančného vzdelávania

 

Po mesiacoch v online svete sa udialo veľa a preto sme počas tohto workshopu hovorili o tom, ako uzavrieť túto etapu, ktorá bola náročná pre všetkých zainteresovaných a pozerať dopredu. Zdôraznili sme aké je dôležité pomenovať dôležité momenty, emócie, zážitky, či skúsenosti, nájisť v nich to dobré, čo si chceme niesť ďalej, ale ostatné nechajť v “online svete”. Hovorili sme sa aj o tom, ako vytvoriť pre seba a svojich študentov bezpečné prostredie a začať znova s čistým štítom. 
Tiež sme sa zamerali na aktivity a nástroje, vďaka ktorým dokážeme otvoriť aj ťažké témy a spracovať ich tak, aby sme sa k nim už nemuseli vracaťSériu workshopov sme ukončili témou: Hranice vytvárajúce bezpečné prostredie - spoločné nastavovanie pravidiel

 

Hovorili sme o význame pravidiel pre učiteľov aj študentov. Zamerali sme sa na to, kedy sú pravidlá užitočné ako ich vytvárať spolu s triedou a čo vďaka nim môžeme dosiahnuť. Súčasťou bolo využitie pravidiel ako nástroja pre efektívne dosahovanie cieľov.  

Aj keď workshopy prebiehali online, boli veľmi interaktívne a vytvorili priestor pre osobné zážitky a skúsenosti, ktoré učitelia môžu následne uplatniť v praxi. 

Všetkými témami účastníkov previedol lektor zážitkového vzdelávania Michal Kuzár. 

A aké sú reakcie účastníkov?

 

„Ako najväčší prínos hodnotím, že všetky aktivity mali hlbší kontext s jasným cieľom, ktorý viem reálne využiť v praxi.“

 

„Najväčším prínosom bolo pre mňa zastavenie sa - uvedomenie si prepojenia minulosť - prítomnosť- budúcnosť. Vedomie, že mám byť viac súčasťou triedy, aj keď len na krátku chvíľu.“