Nový vietor prinášajúci zmeny na školách    

Nový vietor prinášajúci zmeny na školách    

Inšpirácia

Ešte pred začiatkom nového školského roka v dňoch 19. až 20. augusta sa uskutočnil prvý z piatich modulov programu pre riaditeľov základných a stredných škôl „Nový vietor,“ ktorý ponúkame ako formu podpory pre vedúcich pracovníkov vzdelávacích inštitúcií zo slovenskej a poľskej strany Oravy.

Práca riaditeľa školy má veľmi veľa spoločné s riadením strednej až veľkej firmy. Hoci väčšina riaditeľov má odborné pedagogické vzdelanie i skúsenosti, v ich každodennej práci sa od nich vyžadujú manažérke zručnosti, kvalifikované riadenie projektov aj náročné strategické rozhodnutia pri zavádzaní zmien.

Zmeny boli v posledných mesiacoch ústrednou témou pre školy a riaditeľov zvlášť, kedy príchodom pandémie boli všetci dotknutí nútení hľadať nové spôsoby vyučovania na diaľku a učiť sa pri tom využívať nové technológie, ktoré dovtedy nepotrebovali.

Rozvojový program „Nový vietor“ pomáha riaditeľom porozumieť  princípom manažmentu zmeny a postupnosti krokov vedúcich k úspešnej implementácii zmien. V obsahu vzdelávania je tiež venovaný čas týždennému projektovému riadeniu zmien i technikám dizajnérskeho a agilného myslenia. Počas vzdelávania je účastníkom predstavovaný aj koučingový prístup, ktorý im môže byť nápomocný pri vedení svojich zamestnancov.

Počas programu spoznávajú inšpiratívnych hostí z nielen školského, ale aj z podnikateľského prostredia, ako napríklad z Panasonic Trstená, MTS Krivá, a HERN Námestovo, ktorí sa s nimi radi delia o svoj príbeh, ponúkajú svoje skúsenosti a know-how.

V prvom module vedenom hlavným lektorom a zároveň garantom programu Jozefom Kokoškom, mali zúčastnení riaditelia a riaditeľky počas dvoch dní intenzívnej práce možnosť zoznámiť sa so základmi manažmentu zmeny a spoznať jednotlivé kroky potrebné k úspešnej implementácii potrebných zmien. Zavádzanie zmien je ústredným prvkom tohto vzdelávania, do ktorého sa zapojili riaditelia, ktorí vnímajú potrebu meniť svoje školy a pretvárať ich na moderné vzdelávacie inštitúcie.

Počas týchto dní mali účastníci príležitosť načerpať aj inšpiráciu prostredníctvom online vstupu, v ktorom sa riaditeľka ZŠ Brehy Petra Belanová podelila o svoj príbeh zavádzania drobných i väčších zmien s veľkým dopadom na kvalitu vzdelávania a atmosféru v triedach na jej dedinskej škole, do ktorej sa hlásia aj deti zo širšieho okolia.

Ďalším prvkom tohto modulu bolo aj predstavenie koučovacieho prístupu, ktorý riaditelia môžu využívať pri individuálnom vedení svojich pedagógov a nastavovaní pracovných i osobných cieľov. V tomto prístupe je kladený dôraz na „vedenie“ ľudí, na rozdiel od ich „riadenia“. Jedna z účastníkov hodnotí svoju skúsenosť takto:

„Jeden z najprínosnejších okamihov bol pre mňa zážitkový úvod do koučovacieho prístupu, vďaka ktorému som si uvedomila rozdiel medzi lídrom a manažérom.“

V spoločnej práci s riaditeľkami a riaditeľmi pokračujeme aj v najbližších mesiacoch. Počas nich budú prehlbovať svoje zručnosti a vedomosti a súčasne pracovať aj na mini-projektoch, v rámci ktorých si vyskúšajú zavádzanie drobných či väčších zmien na svojich školách.

Podporný program pre riaditeľov Nový vietor vznikol vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Hlavný článok projetku: Cesty k dobrému vzdelaniu.

Druhý modul: Druhé stretnutie riaditeľov.

Tretí modul:  Riaditelia žijúci zmenami.