Nový vietor - rozvojový program pre riaditeľov škôl

Nový vietor - rozvojový program pre riaditeľov škôl

Inšpirácia

Uvedomili ste si niekedy, že práca riaditeľa školy má veľmi veľa spoločné s riadením strednej až veľkej firmy? Hoci väčšina riaditeľov má odborné pedagogické vzdelanie i skúsenosti, v ich každodennej práci sa od nich vyžadujú manažérke zručnosti, odborné vedenie i výber zamestnancov, kvalifikované riadenie projektov i náročné strategické rozhodnutia pri zavádzaní zmien.

 

Vo V.I.A.C. sme sa preto rozhodli podporiť riaditeľov základných a stredných škôl v ich náročnej práci a v spolupráci s odborným garantom RNDr. Jozefom Kokoškom* sme pre nich pripravili rozvojový program s príznačným názvom „Nový vietor”. 

 

Vďaka rozvojovému programu Nový vietor riaditelia porozumejú princípom manažmentu zmeny a týždennému projektovému riadeniu, získajú vhľad do oblasti dizajnérskeho a agilného myslenia, koučovacieho prístupu a rozvoja cez talenty a silné stránky. 

 

Spoznajú inšpiratívnych hostí z nie len školského, ale aj z podnikateľského prostredia, ktorí sa s nimi radi podelia o svoj príbeh, ponúknu svoje skúsenosti a know-how.


Program je veľmi praktický a získané zručnosti účastníci budú môcť hneď aplikovať do praxe prostredníctvom mini-projketov, počas ktorých môžu využiť možnosť individuálneho alebo skupinového mentoringu. 

 

Program je rozdelený do štyroch 2-dňových modulov a záverečného dňa, v ktorom účastníci zhrnú, čo sa im podarilo počas programu uskutočniť.  Nový vietor sa bude konať v mesiacoch august až december 2020; harmonogram jednotlivých pracovných stretnutí a ich náplň je súčasťou infografiky, ktorú nájdete nižšie. 

 

Pilotný ročník programu je určený riaditeľom na slovenskej a poľskej strane Oravy, no v budúcnosti plánujeme túto ponuku rozšíriť pre celé Slovensko a podporiť tak riaditeľov z akejkoľvek školy, ktorú chcú meniť na modernú vzdelávaciu inštitúciu. 

 

*RNDr. Jozef Kokoška má dlhoročné skúsenosti na riadiacich pozíciách medzinárodnej firmy, vrátane divízie rozvojových strategických programov zmeny pre viac ako 20 krajín, bol školiteľom, učiteľom a pracovníkom neziskovej organizácie. V súčasnosti pracuje ako individuálny a tímový mentor talentov certifikovaný Gallup-om, biznis konzultant škôl sv. Uršule v Bratislave a Angely Merici v Trnave a ako lektor vzdelávacieho programu Akadémie riaditeľov škôl (Profesia).

 

Program vznikol vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Infografika programu Nový Vietor