O krok ďalej

O krok ďalej

Inšpirácia

Hlavným cieľom tohto projektu bolo zvyšovať kompetencie riadiacich a odborných pracovníkov v oblasti tvorby a realizácie vzdelávacích programov pre dospelých a prispieť tak ku zvyšovaniu dopadu tohto vzdelávania na cieľovú skupinu.

 

V rámci projektu sme vyslali našich pracovníkov na mobility v troch nasledujúcich oblastiach:

  1. Management a riadenie – hlavným cieľom týchto aktivít bolo posilniť kompetencie pracovníkov v oblasti komunikácie s cieľovými skupinami a v oblasti efektívnejšej komunikácie s cieľovými skupinami. Pre túto oblasť sme vybrali jednu mobilitu: Kurz digitálneho marketingu pre vzdelávacie inštitúcie.
  2. Individuálna podpora účastníkov vzdelávania – hlavným cieľom tejto oblasti bolo zvýšiť dopad nášho vzdelávania prostredníctvom individuálnej podpory účastníkov v priebehu vzdelávania aj po jeho ukončení. Pre túto oblasť sme vybrali jednu mobilitu: Emočná inteligencia.
  3. Nové metódy práce s cieľovými skupinami – hlavným cieľom tejto oblasti bolo získať nové inovatívne metódy práce s cieľovou skupinou dospelých, predovšetkým v oblasti využitia gamifikácie a kreatívneho myslenia. Pre túto oblasť sme vybrali dve mobility: Game based learning course and gamification a Creative thinking.

 

O skúsenostiach našich pracovníkov, ktorí sa zúčastnili mobilít, si môžete prečítať v týchto článkoch:

http://www.ozviac.sk/blog/barcelona-kreativne-myslenie%20

http://www.ozviac.sk/blog/kurz-digitalny-marketing

http://www.ozviac.sk/blog/kurz-emotional-inteligence

http://www.ozviac.sk/blog/kurz-gamification

 

Obdobie trvania projektu: 06/2018 – 05/2020


ERASMUS + | Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice