Odrazový mostík

Odrazový mostík

Inšpirácia

Cieľom projektu bolo vytvoriť dlhodobé podmienky pre uľahčenie účasti detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na školskom a vzdelávacom procese.  Našou víziou bolo vytvorenie komunitnej poradne  pre rodičov, starých rodičov, či pestúnov, ktorý majú dieťa s výchovno-vzdelávacími potrebami v opatere. Jedná sa o rodičov, ktorí veľakrát nevedia, aký postoj zaujať voči svojim deťom, ako im pomôcť lepšie zvládať školské učivo, ako s nimi pracovať, a tiež aby pochopili, čo je pre ich deti správne a čo nie.

Druhou cieľovou skupinou pre ktorú bol projekt určený, boli priamo deti s výchovno-vzdelávacími potrebami. Zúčastnené deti mali od 6-15 rokov, mali rôzne výchovno-vzdelávacie poruchy, napr. dyslexia, dysgrafia, ADD, ADHD a pod. Deti na ktoré sme sa zameriavali väčšinou pochádzali zo sociálne slabých pomerov, rozvedených rodín, deti v náhradnej starostlivosti, či deti, ktoré pociťujú sociálne vylúčenie zo školského kolektívu. V školách tieto deti zažívajú často neúspech, stretávajú sa s odmietaním zo strany rovesníkov, chýba im motivácia k učeniu sa, majú odpor k škole. 

 

V rámci projektu boli zrealizované tieto aktivity :

 1. Komunitná poradňa – Individuálne poradenstvo

Na portáli www.doverujeme.si sa mohli rodičia písomne, telefonicky, alebo osobne v priestoroch o.z. V.I.A.C., skontaktovať s našimi odborníkmi  v oblasti špeciálnej pedagogiky a psychológie. 

 1. Workshopy 

Zrealizovali sme 2 workshopy (1 osobne, 1 online), ktoré boli zamerané na vzdelávanie rodičov: 1. Čo nás čaká po návrate do škôl – psychologická realita?  2. Kam na strednú školu? 

 1. Nahrávané podcasty a videá 

So psychologičkou Mgr. Veronikou Ištókovou bol natočený cyklus podcastov s názvom Život s tínedžerom, ktoré sa venovali témam obdobia puberty :

 • Ako vnímať tínedžera, a ako k nemu pristupovať 
 • Súkromie tínedžera 
 • Ako zefektívniť rady pre tínedžera 
 • Ako sa pripraviť na pubertu 
 • Tínedžer – introvert 
 • Tínedžer – „prúserár“

 Videá boli natočené  v spolupráci so psychologičkou Mgr. Marcelou Čaklošovou pod názvom Zmenený prístup = zmenené dieťa, boli vytvorené 4 časti na tieto témy : 

 • Rozvoj dieťaťa od jeho narodenia 
 • Rozvoj zmyslov detí do 6 rokov 
 1. Doučovanie–zamerané na deti s výchovno-vzdelávacími potrebami

Doučovanie prebiehalo v priestoroch KC Sinaj v Trstenej prezenčnou, alebo dištančnou formou 2 hodiny každý pracovný deň. Zúčastnilo sa ich 52 detí vo veku 6-15 rokov. 

 

O realizácii projektu si môžete viacej prečítať v těchto článkoch:

http://www.ozviac.sk/blog/d-verujme-si

http://www.ozviac.sk/blog/zivot-s-tinedzerom

http://www.ozviac.sk/blog/kam-na-strednu-skolu

 

Obdobie trvania projektu: 01/2020 – 03/2021

 

nadacia-vub logo - OZ HANS