Oravský región ako príležitosť

Oravský región ako príležitosť

Inšpirácia

Naším zámerom v tomto projekte bolo ponúknuť návštevníkom, obyvateľom, deťom a mladým ľuďom nášho regiónu zážitkové a popularizačné vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bude budovať ich vzťah k prírodnému a kultúrnemu bohatstvu a k ochrane prírody. 

Pre žiakov a študentov základných a stredných škôl sme vytvorili 2 zážitkové vzdelávacie workshopy na tému - Cena tvojej krásy neznamená zničiť prírodu. Cieľom týchto workshopov je budovať pozitívny vzťah mladých k prírode a jej ochrane v témach, ktorými reálne žijú – drogéria, stravovanie, móda. V rámci workshopov si žiaci a študenti prakticky vyskúšajú, aké množstvo odpadu produkujú v rámci stravovania aj v rámci drogérie, ktorú si kupujú a aký to má dopad na prírodu. V rámci tohto projektu sme obidva workshopy zrealizovali pre študentov Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej, celkovo sa zúčastnilo 47 účastníkov. 


Vytvorili sme aj víkendový zážitkový vzdelávací program pre mladých ľudí, ktorý bol zameraný na budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k prírode a k jej ochrane. Keďže je to práve zážitok, ktorý formoval postoje mladých k prírode, chceli sme mladým cez zážitok ukázať, ako môžu prírodu a jej zdroje využívať bez toho, aby ju ničili. Mladí strávili víkend vonku v prírode, kde si sami varili, spoznávali miesta nášho regiónu spojené s prírodným bohatstvom a spoznávali rôzne druhy ochrany prírody priamo v praxi. Zážitkový program sme zrealizovali pre dve skupiny mladých ľudí, celkovo sa zúčastnilo 30 účastníkov. 


Zorganizovali sme dva inšpiratívne vzdelávacie večery pre verejnosť. Prvý večer bol na tému - Kompostovanie a nulový odpad, s hosťami Zuzanou Hulejovou a Michalom Vavríkom, zúčastnilo sa ho 25 účastníkov. Druhý inšpiratívny večer bol spojený s Vianocami a účastníci sa učili vyrábať vianočne dekorácie z recyklovateľných materiálov. Zúčastnilo sa ho 22 účastníkov.