Otvorení životu

Otvorení životu

Inšpirácia

Naším zámerom bolo vytvoriť priestor pre ľudí našej komunity, kde sa budú môcť stretávať, vzájomne spoznávať a skúšať si veci, ktoré pre nich nie sú bežné. 

Chceli sme im priniesť inšpiráciu, ako sa veci dajú robiť a rovnako im ponúknuť aj aktivity, ktoré sú pre nich netradičné, a tým búrať bariéry medzi nimi a pomôcť im odstraňovať vzájomné predsudky. Naším zámerom bolo aj vytvoriť skupinu aktívnych mladých ľudí, ktorí sa budú pravidelne stretávať, spoločne plánovať, čo potrebujú ľudia okolo nás, a spoločne sa učiť a inšpirovať.

VON

Jedno z prvých podujatí bola akcia VON. Jednalo sa o podujatie, ktoré prebiehalo počas letných prázdnin, každú druhú nedeľu na ihrisku Oravského centra mládeže v Ústí nad Priehradou. Toto podujatie sme realizovali práve preto, aby sa vytvoril priestor pre neformálne stretávanie ľudí z našej komunity a aby sa predovšetkým rodiny mohli spoločne stretnúť, niečo spoločne zažiť, a aby sa búrali predsudky medzi nimi. Súčasťou podujatia bola aj malá kaviareň, kde ľudia si mohli posedieť a relaxovať.

 Viac o VON sa dozviete TU

Video z akcie si môžete pozrieť TU 

 

Adrenalin Race

Ďalšou letnou akciou bol adrenalínový beh cez prekážky, Adrenalin race. Na priamej organizácii pretekov sa rovnako podieľal celý náš tím, od starostlivosti o účastníkov, po služby na trati a zabezpečení fotografií a videí. S organizáciou nám, podobne ako u podujatí Von, pomáhali aj ďalší dobrovoľníci z občianskeho združenia V.I.A.C., aj noví dobrovoľníci, ktorých sme prizvali ku spolupráci.  Naším zámerom bolo, aby tieto preteky boli naozaj komunitnou akciou, preto sme oslovili niektorých partnerov – napríklad dobrovoľných hasičov, mesto Trstená a pod., ktorí sa potom na organizácii pretekov s nami podieľali .

Viac o podujatí sa dočítate TU 

Nahliadnuť do atmosféry Adrenalin Race môžete cez toto video    Inšpiratívne večery


Tieto inšpiratívne stretnutia sme organizovali pre verejnosť v priebehu celého roka. Vybrali sme témy z rôznych oblastí života, v ktorých môžeme žiť každý osobne plnohodnotnejší život. Venovali sme sa ekologickým témam, téme solidarity, vlastnej motivácie, manželstva a rodiny, rozhodovaniu a dôsledkom rozhodnutí, marketingu a komunikácie… Každý inšpiratívny večer mal svojho hosťa, ktorý buď priamo prítomný na stretnutí alebo online hovoril zo svojich skúsenosti a z praxe, alebo zážitkovým spôsobom, otvoril danú tému. Každé inšpiratívne stretnutie malo priestor na otázky, prípadne diskusiu, aby si účastníci mohli zo stretnutia odniesť čo najviac do svojho života. 

 

Konkrétne o každom Inšpiratívnom večery sa dozviete tu

 

Skupina aktívnych mladých

Od septembra 2019 do marca 2020 sme sa začali spoločne stretávať aj s ďalšími aktívnymi mladými ľuďmi, ktorí chceli aj ďalej rozvíjať myšlienku projektu a organizovať rôzne podujatia pre ľudí. Stretávali sme sa približne 1x mesačne, vymieňali si skúsenosti, spoločne sa zdieľali, na čom pracujeme a pomáhali si v riešení problémov, s ktorými sa stretávame. Na začiatku januára sme mali aj spoločnú víkendovku v Oravskom centre mládeže, čo bol pre nás čas neformálneho spoznávania sa.

Na tieto naše stretnutia sme pozývali rôznych miestnych hostí, ktorí nám sprostredkovali svoje skúsenosti – napríklad Magdaléna Zmarzláková (primátorka mesta Trstená), Branislav Kožuch (predseda občianskeho združenia V.I.A.C.), Mária Kašová (Komunitné centrum Sinaj) a pod.

 

Viac si môžete prečítať TU:

http://www.ozviac.sk/blog/inspirativne-vecery-otvoreni-zivotuV apríli 2020 sme spoločne vyhodnotili projekt a naplánovali, ako budeme ďalej pokračovať v našej činnosti.

pastedGraphic.png