Otvorme im spoločný svet

Otvorme im spoločný svet

Inšpirácia

Naším cieľom je priniesť do materských škôl témy vnímavosti, a prispieť tak k budovaniu inkluzívneho prostredia a atmosféry prijatia v detských kolektívoch. Reagujeme na fakt, že deti, ktoré sa nejakým spôsobom odlišujú od ostatných, majú problém zaradiť sa do kolektívu. Ten veľakrát nevie, ako prijať takéto dieťa do svojho detského sveta,  ktorý je krásny, ale vie byť aj krutý. Projekt je tiež reakciou na spoločenskú situáciu - šíriacu sa nenávisť a extrémizmus v spoločnosti. Tiež na ilúziu "dokonalého sveta”, kedy sa do rebríčka hodnôt na najvyššie priečky dostáva krása a výzor. Žijeme v zdanlivo „dokonalom a krásnom“ svete. Z médií na nás pozerajú krásne tváre mladých, šťastných ľudí a detí. Čím je dieťa krajšie, lepšie oblečené a má viac hračiek, tým „lepšie“. Obchody s hračkami sú plné dokonalých “bárby bábik” a iných hračiek, alebo naopak - strašidiel a netvorov. Učíme deti k mysleniu „mať a chcieť – hneď!”. Takto vytvárame ilúziu sveta bez problémov a odlišností. Utvrdzujeme v deťoch pocit, že len to, čo je pekné a zapadá do našej predstavy, je dobré. Ak sa v reálnom živote stretnú s niečím iným, nevedia reagovať a často ublížia, aj keď nechcú. Keď sú na strane, že práve oni sú tí „iní“, utvrdzuje to v nich pocit menejcennosti.

 

Chceme podporiť vytváranie priateľského prostredia v detských kolektívoch, ktoré na jednej strane bude vytvárať atmosféru prijatia pre znevýhodnené deti, na druhej strane bude viesť deti, ktoré nie sú znevýhodnené k prijímaniu “inakosti” ako prirodzenej súčasti života. 

 

Takto chceme pomôcť pedagógom otvárať a komunikovať citlivé témy v detskom kolektíve spôsobom, ktorý je pre deti najbližší a ľahko pochopiteľný. Cez deti tak môžeme prinášať tieto témy aj do rodinného prostredia. 

 

Do projektu bude zapojených 5 vybraných materských škôl na Orave, kde sa bude projekt realizovať priamo v triedach.

 

Ako konkrétne to bude prebiehať?

 

Spôsobom, ktorý je pre deti najprirodezenejší a najdôležitejší komunikačný prostriedok a tým je hra. Dieťa sa ňou vyjadruje, prijíma, vníma, učí sa. Vďaka nej môžeme jednoduchou a hravou formou podať aj ťažké témy.


Preto sme vytvorili edukačnú pomôcku s názvom “Vnímajkovia - hračky, ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti.” Je to pomôcka, ktorou je možné komunikovať mnohé témy ako aj vysvetliť deťom odlišnosť, či inakosť jednoduchým detským jazykom. Zároveň je to nástroj, ako ich viesť k vnímavosti voči sebe navzájom aj voči ľuďom, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom odlišní. 


Vnímajkov tvorí 5 postavičiek, z ktorých každá zastupuje iný charakter, resp. hendikep s ktorým sa deti môžu najčastejšie v spoločnosti stretnúť. Vďaka nim je možné pripraviť mnoho aktivít. 


Súčasťou Vnímajkov budú aj rozprávky k jednotlivým postavičkám, pracovné materiály a omaľovánky. Učitelia tak dostanú priamu metódu, ktorou môžu deťom vysvetliť témy chudoby, etnicity, telesný a zmyslový hendikep a ďalšie citlivé témy. Vnímajkovia tiež môžu slúžiť ako preventívna a terapeutická pomôcka pri predchádzaní a riešení mnohých problémov v detskom kolektíve. 

 

Z výsledkov realizácie projektu vo vybraných materských školách vytvoríme metodiku, na témy, na ktoré doposiaľ na Slovensku nie je zameraná žiadna metodika v rámci MŠ a ktorá podľa reakcií pedagógov, s ktorými v rámci našich vzdelávacích programov spolupracujeme, chýba. Táto metodika bude neskôr k dispozícii aj ďalším materským školám. 

 

Týmto projektom chceme budovať ľudskosť a “otvoriť deťom spoločný svet”, v ktorom má každý človek hodnotu a svoje nezastupiteľné miesto. Aj takto chceme prispieť k budovaniu mostov medzi ľuďmi a vytváraniu vnímavého sveta bez bariér.

 

Ak by ste sa chceli bližšie informovať o tomto projekte, môžete tak urobiť na prilezitost@ozviac.sk. 

 

Ľubica Matušáková

 

Ďakujeme, že rešpektujete dušenvné vlastníctvo autora výrobku. “Vnímajkovia - hračky ktoré pomáhajú vnímať odlišnosti”, je oficiálne registrovaný dizajnový výrobok a podlieha autorskému zákonu. Jeho kopírovanie a šírenie bez súhlasu autora môže byť trestné.