Ponuka pre pracovníkov s mládežou

Ponuka pre pracovníkov s mládežou

Inšpirácia

Ponúkame možnosť konzultácií s odborníkom 

Stretávate sa vo svojej práci s mládežou so situáciami, s ktorými si neviete poradiť? Pracujete s mladými ľuďmi, ktorí vám robia starosti a neviete si s nimi rady? 


V rámci prebiehajúceho projektu „Mentálne zdravie mladých ako výzva“ spolupracujeme s odborníkom – klinickým psychológom a psychoterapeutom, ktorý má množstvo skúsenosti v oblasti detskej psychiatrie, hlbinnej psychológie a zároveň aj s prácou s mladými. Jeho poradenské služby formou písomných konzultácií ponúkame aj vám! 

Napíšte nám o svojom probléme


Ak ste pracovník s mládežou a máte ťažkosť vo svojej práci s mladými, napíšte nám! Vo svojom e-maile diskrétne v krátkosti opíšte situáciu, v ktorej by ste potrebovali poradiť; popíšte ako dlho sa problém vyskytuje, v akých situáciách sa objavuje, ako ste sa doposiaľ pokúšali problém riešiť, čo sa Vám osvedčilo alebo čo naopak nemalo žiaden efekt. V prípade, že sa chcete poradiť ohľadom konkrétneho mladého človeka, v práci s ktorým máte ťažkosti, napíšte nám o ňom; aký má vek, z akého prostredia pochádza, v akých situáciách sa objavuje problematické správanie a pod. Rešpektujte pritom, prosíme, zásady anonymity. Vaše prípady čakáme na e-mailovej adrese rozvoj@ozviac.sk.


Váš podnet postúpime odborníkovi, ktorý sa k Vášmu problému v krátkom čase vyjadrí a pomôže vám nájsť vhodné riešenie, ktoré vás posunie ďalej v práci.   


Mladí sa obracajú na pracovníkov v mládežou so svojimi ťažkosťami


Vo svojej práci riešite množstvo náročných situácií a problémov s cieľom pomôcť mladým ľuďom. V dotazníku, v ktorom sa pýtame pracovníkov s mládežou, ako vnímajú mentálne zdravie mladých ľudí (dotazník je stále aktuálny a môžete sa doňho zapojiť tu) sa už teraz dozvedáme množstvo zaujímavých informácií. Niektoré spomenieme v nasledujúcich riadkoch.


 
„Cítim sa osamelo“, „nezvládam stres“, „bojím sa, že sa zle rozhodnem“, „som šikanovaný/ šikanovaná“, „mám problémy vo vzťahoch“, „rozpadá sa mi rodina“, „neviem, v čom som dobrá/dobrý“, „v škole zažívam neúspech“
... toto je len malý výber z problémov v oblasti mentálneho zdravia mladých, o ktorom sme sa dozvedeli z nášho prieskumu. Toto sú najčastejšie témy, s ktorými sa mladí obracajú na pracovníkov s mládežou.


Vidíme, že spektrum problémov, s ktorými sa pracovníci s mládežou snažia mladým pomôcť, je veľmi pestré, rovnako aj ich závažnosť. Ako vidia úroveň svojej kompetentnosti pri pomoci mladým samotní pracovníci s mládežou? Na základe priebežných odpovedí z prieskumu by sa dalo zhrnúť, že úroveň vlastnej kompetentnosti hodnotia pracovníci s mládežou niekde v stredových hodnotách (priemer je 6,1, pričom 1 znamená „hodnotím  sa úplne nekompetentne“ a 10 znamená „hodnotím sa úplne kompetentne“). 


Aj pracovníci s mládežou potrebujú podať pomocnú ruku


Prieskum ukazuje aj to, že až 30% opýtaných pracovníkov s mládežou v rámci svojej práce pociťuje potrebu poradiť sa s odborníkom (psychológom, psychiatrom), no nemá vo svojom okolí takú možnosť. 

Ak sa aj vy stotožňujete s touto skupinou opýtaných pracovníkov s mládežou a odborná konzultácia by vám výrazne pomohla lepšie pracovať s mladými a efektívnejšie im pomáhať, využite túto možnosť! Napíšte nám na adresu rozvoj@ozviac.sk. V prípade doplňujúcich otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0948 849 922.


So svojimi podnetmi neváhajte dlho, počet konzultačných hodín je obmedzený!