Povedz ako!

Povedz ako!

Inšpirácia

Povedz to!

 

Pri prezentovaní Správy o živote mládeže Hornej Oravy na samosprávach okresu Tvrdošín sme sa stretli s pozitívnou odozvou a podporou pri hľadaní vhodných spôsobov, ako jej výsledky prenášať do praktického života. Tak ako my aj samosprávy si totiž uvedomujú potrebu riešiť otázku práce s mladými ľuďmi inak ako doteraz, keď sa samosprávy oblasti mládeže nevenujú koncepčne. Prvým, kto k tejto zmene pristúpil, je Mesto Trstená.

 

Do procesu tvorby strategických opatrení sú zapojení samotní mladí ľudia z Trstenej i tí, ktorí s mladými pracujú na úrovni samosprávy, formálneho i neformálneho vzdelávania, športu a sociálnych služieb. Východiskom je Správa o mládeži Hornej Oravy, ktorú sme vytvorili ako výstup prieskumu začiatkom roka 2018.

 

Prostredníctvom vytvoreného webu majú mladí ľudia možnosť hlasovať za oblasti, ktoré vnímajú ako priority, a navrhovať jednak konkrétne opatrenia alebo nápady, ktoré by život mladých ľudí v Meste Trstená podporili. Zároveň na webe komunikujeme celý proces tvorby opatrení a výstupy pracovných expertných skupín. Tie tvoria okrem mladých ľudí aj odborníci na danú tému a ich úlohou je spoločne pripraviť návrh špecifických cieľov, ktoré sú riešením súčasných potrieb mladých ľudí v období do roku 2023, a návrh jednotlivých opatrení, ako tieto ciele naplniť.

 

Súčasťou projektu je aj súťaž Ako si predstavujem Trstenú v roku 2030 a jedinečné podujatie Orava budúcnosti, počas ktorého aktívni mladí ľudia z regiónu majú v oblastiach školstvo, šport, značka Oravy a voľný čas navrhnúť reálne spôsoby, ako ich urobiť viac „mládežníckymi“ pre súčasnú mladú generáciu. Tieto závery budú prezentovať pred zástupcami verejnej správy, samosprávy i verejnosti na inšpiratívnej konferencii K.R.O.K.

 

Výstupom celého projektu je návrh Koncepcie práce s mládežou v Meste Trstená na roky 2018 – 2023, ktorý bude predložený mestskému zastupiteľstvu a schválenie.

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Iuventa – Slovenský inštitút mládeže

 

Trvanie: október 2017 – marec 2018