Prežime to spolu

Prežime to spolu

Inšpirácia

Naším zámerom v tomto projekte bolo podporiť starostlivosť o duševné zdravie tých, ktorí sú dotknutí mimoriadnou situáciou, predovšetkým mladých ľudí a rodičov, predísť tak zhoršovaniu vzťahov v rodinách a podporiť budovanie zdravých vzťahov k sebe i k druhým. 

Našim cieľovým skupinám sme podporu poskytovali cez online priestor formou poradenského portálu, ktorý́ poskytoval poradenstvo mladým ľuďom aj rodičom, a ktorý zabezpečoval obojstrannú komunikáciu.

V rámci tohto projektu sme naprogramovali portál https://www.doverujme.si, ktorý je podporou pre mladých aj pre rodičov.

Podpora pre mladých je predovšetkým v oblastiach ich súčasného prežívania a ťažkostí, ktoré riešia.

Pre rodičov sme vytvorili podporu, aby dokázali lepšie zvládať situácie, ktoré v rodinách vznikajú. Na portáli je live chat a emailová podpora, ktoré môžu rodičia aj mladí ľudia využiť, a pýtať sa našich poradcov. Rovnako sme od Orange dostali 10 tabletov, ktoré naši poradcovia využívajú pre telefonické konzultácie aj pre videohovory.

Vytvorili sme zoznam 10 poradcov (pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a pracovníkov s mládežou), ktorí poskytujú poradenstvo prostredníctvom live chatu, prostredníctvom e-mailov aj telefonicky https://www.doverujme.si/poradenstvo.

Pre rodičov, ktorí sa ocitli v situácii, že musia pre svoje deti fungovať ako učitelia a pomáhať im pri splnení domácich úloh, sme v rámci našej poradne vyčlenili konkrétne hodiny, kedy sa môžu obracať na odborníkov a konzultovať s nimi svoje ťažkosti vzdelávacieho procesu svojich detí https://www.doverujme.si/telefonicka-poradna.

Okrem týchto odborníkov je každý deň v poradni k dispozícii člen nášho tímu, ktorý odpovedá na otázky a prípadne ich posiela odborníkom, ktorých sa týkajú.

Na portáli zdieľame aj webináre alebo videá, podcasty a články, ktoré sa objavujú na internete v témach týkajúcich sa vzdelávania detí alebo rodinného života. Zrealizovali sme aj naše vlastné webináre, jeden v oblasti mentálneho zdravia a druhý v oblasti vzdelávania https://www.doverujme.si/udalosti. V rámci našich priamych prenosov majú účastníci možnosť klásť anonymne otázky, ktorými zabezpečujeme obojstrannú komunikáciu a vytvárame tak bezpečný priestor pre kladenie otázok bez nutnosti identifikácie toho, kto sa

pýta.

Zároveň spolupracujeme s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie, a na webe zdieľame ich videá a podcasty, ktoré súvisia s témou mentálneho zdravia alebo vzdelávania. 

https://www.doverujme.si/videa

https://www.doverujme.si/podcasty

 

Obdobie trvania projektu: 04 – 06/2020


Logo a dizajn manuál - Nadaciaorange