Riaditelia a trvalé zmeny na ich školách

Riaditelia a trvalé zmeny na ich školách

Inšpirácia

Na tomto stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v online priestore, sa venovali posledným dvom krokom, vďaka ktorým bývajú zmeny úspešne zavedené a etablované. 

 

Prax ukazuje, že po niekoľkých mesiacoch či rokoch, počas ktorých zainteresovaní intenzívne pracujú na zavedení zmeny, získajú pocit, že zmena je zavedená trvalo a slávia drobné víťazstvo. Predčasne. Irracionálna tendencia ľudí odmietať zmeny pravdepodobne nikdy nezanikne. Zvlášť, keď sa zmeny zavádzajú v previazaných systémoch, kde jedna vec súvisí s druhou. Škola, v ktorej sa viaže organizačná štruktúra, medziľudské vzťahy, osobnostné charakteristiky zamestnancov, záujmy zriaďovateľa a pod. je dobrým príkladom takéhoto previazaného systému. 

Z tohto dôvodu je perspektívnejšie, keď sú zmeny riadené “zdola”, podporované “zhora” a pracuje sa zavádzaní viacerých menších zmien súčasne a kde výsledky jednej zmeny súčasne podporia zmenu v nadväznosti. 

 

Aby sa situácia nevrátila do pôvodného stavu, ako bola pred zavedením zmeny, je nevyhnutné, aby sa nový postup stal súčasťou firemnej kultúry / kultúry školy. Zmena je trvalá až vtedy, keď sa stane spôsobom, akým sa “u nás veci robia”.  

 

Práve o firemnej kultúre prišiel s účastníkmi Nového vetra diskutovať p. Laurinčík, generálny riaditeľ úspešnej oravskej firmy MTS Krivá. Počas rozhovoru demonštroval, ako deklarované hodnoty firmy - ľudskosť, dôvera, spolupatričnosť a odbornosť žije ako predstaviteľ vrcholového manažmentu počas bežného pracovného dňa. V ňom venuje nemalú časť svojej pracovnej doby rozhovorom so zamestnancami a ich podpore v aktuálnych pracovných výzvach. 

Tento rozhovor mnohých zúčastnených riaditeľov inšpiroval a povzbudil napr. k tomu, aby viac času neformálne trávili so svojimi zamestnancami a žiakmi mimo „uzavretý priestor svojej riaditeľne”. 

 

Riaditeľov v Novom vetre o niekoľko dní čaká posledné stretnutie, na ktorom budú prezentovať výsledky svojej práce v medzifázach jednotlivých moduloch. Počas neho odbornej porote zloženej zo zástupcov riaditeľov, ktorí už majú za sebou isté transformačné procesy, učiteľov a iných hostí predstavia svoje zámery zavedenia zmien na svojich školách. Viac o tomto projekte sa dozviete TU : 

 

Podporný program pre riaditeľov Nový vietor vznikol vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.