Riaditelia žijúci zmenami

Riaditelia žijúci zmenami

Inšpirácia

Riaditelia zapojení v Novom vetre dostali v týchto pandemických časoch príležitosť v praxi preukázať svoju flexibilitu a schopnosť adaptovať sa na zmenu aj v rámci tohto programu. Veď zmeny, ich zavádzanie a udržanie sú jeho ústrednou témou.

 

Vzhľadom k zákazu hromadných podujatí, tretí modul tohto vzdelávania absolvovali online zo svojich riaditeľní, tried či domácností.

Ako sami zhodnotili, bola to pre nich obohacujúca skúsenosť, vďaka ktorej lepšie porozumeli svojim študentom, ktorí sa takouto formou vzdelávajú v posledných týždňoch. Hoci dištančná forma vzdelávania sa je v mnohom náročnejšia ako tá prezenčná, aj takýmto spôsobom dokázali s lektormi efektívne pokračovať vo svojom vzdelávaní.

 

Ďalším krokom vedúcim k úspešnému zavedeniu zmien podľa J. Kottera, ktorému sa účastníci počas online workshopov venovali, je efektívna komunikácia transformačnej vízie.

 

Až keď väčšina zamestnancov pochopí víziu, resp. porozumejú, aké pozitíva zmena prinesie, má zmena šancu na úspech. Komunikácii vízie je však zvyčajne vyčlenený len malý priestor a vízia sa „stratí“ v mori iných informácií. Z tohto dôvodu býva nedostatočná komunikácia zavádzania zmien veľmi častým dôvodom zlyhania v transformačných procesoch. Jedna z účastníčok Nového vetra v tejto súvislosti hodnotí: „Počas tohto modulu som sa naučila, že mám viac komunikovať a tiež už lepšie poznám spôsoby, ako mám komunikovať“.

Do jednotlivých krokov v procese zavádzania zmien mohli účastníci nahliadnuť aj vďaka diskusii s p. Hrivnákom zo spoločnosti Hern Námestovo, ktorý sa s nimi podelil o príbeh rebrandingu a zmeny imidžu firmy, ktorým si Hern za uplynulé roky prešiel. Videli, že zavádzanie zmien aj vo firemnom prostredí prebieha podobným spôsobom, vyžaduje svoj čas a cielené úsilie.

 

V tomto module mali účastníci možnosť prehĺbiť svoje poznatky a zručnosti aj v koučingovom prístupe. V ňom sa zamerali na lepšie porozumenie kompetencií, v ktorých vedomosti, zručnosti i postoje sú dôležité zložky, ktoré je potrebné postupne rozvíjať. V práci vo dvojiciach účastníci aplikovali koučingový prístup v stanovovaní cieľov a akčných krokov.

 

Zapojení riaditelia v medzifázach Nového vetra i naďalej pracujú na svojich mini-projektoch. V nich nadobudnuté teoretické znalosti priebežne aplikujú na aktuálne zmeny a v menších skupinkách sa pripravujú napr. na zavádzanie ranných komunít v triedach s cieľom zlepšiť vzťahy v kolektíve, pracujú na stanovení kritérií hodnotenia a motivovania svojich zamestnancov či pripravujú stratégie, vďaka ktorým získajú viac financií do rozpočtu školy.

 

Podporný program pre riaditeľov Nový vietor vznikol vďaka projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 

Hlavný článok projetku: Cesty k dobrému vzdelaniu.

Prvý modul - Nový vietor prinášajúci zmeny na školách.

Druhý modul - Druhé stretnutie riaditeľov.