Slovakia / Armenia: volunteering bridge III.

Slovakia / Armenia: volunteering bridge III.

Inšpirácia

V rámci tohto projektu sme vyslali dve dobrovoľníčky na Európsku dobrovoľnícku službu do Arménska. Projekt prebiehal na Yerevan State Brusov University of Languages and Social Sciences. Univerzita Brusov je miestom, kde sa stretávajú rôzne kultúry a národnosti, a vytvára sa tam naozaj multikulturné prostredie.


Projektu sa zúčastnili dve dobrovoľníčky zo Slovenska – Zuzana Compelová a Klaudia Astrabová. Zuzana Compelová začala svoje dobrovoľnícke pôsobenie v septembri 2017 a ukončila v marci 2018. Klaudia Astrabová začala v júni 2018 a skončila v decembri 2018.

Všetky aktivity, ktoré boli plánované, boli priamo realizované dobrovoľníčkami. Aktivity boli zamerané predovšetkým na asistovanie študentom a profesorom pri ich výučbe neformálnym spôsobom. Hlavné aktivity dobrovoľníčok boli zamerané na neformálne vzdelávanie.


Univerzita organizovala podujatia, ktoré prezentovali kultúru, umenie a tradície Slovenska, a rovnako aj slovenský jazyk. Prítomnosť slovenských dobrovoľníčok na univerzite bola veľmi dôležitá pre rozvoj vzájomných vzťahov, pre zvýšenie povedomia o slovenskom jazyku a pre kultúrnu disemináciu.


Témy projektu boli: politiky mládeže, medzinárodná spolupráca, medzinárodné vzťahy, rozvojová spolupráca a sociálny dialóg, environmentálne vzdelávanie. Cieľom bolo rozvíjať solidaritu a propagovať toleranciu medzi mladými ľuďmi, posilňovať vzájomné porozumenie medzi mladými z rôznych krajín, posilňovanie kapacít mimovládnych organizácií.


Dobrovoľníčky mali možnosť zažiť európsku kultúru v kontexte rozdielov medzi jednotlivými národnosťami a mohli ju zdieľať s mladými Arméncami v krajine, ktorá hrá úlohu akéhosi mosta medzi Európou a Áziou. Projekt dal dobrovoľníčkam šancu porovnať ich vlastné skúsenosti s mladými Arméncami a mohli tak vidieť kultúrne rozdiely i reflektovať ich.