Služba rómov

Služba rómov

Inšpirácia

Videli ste niekedy Róma pomáhať?? :-O Pomáhať -> urobiť niečo pre druhého nezištne, zadarmo?
Človek by povedal, že to azda nieje ani možné. No opak je pravdou. Aj Rómovia vedia myslieť na druhých a pomáhať im. Ale to, nám už v krátkom článku predstaví Vierka. Vierka je žena, manželka, a matka. Funguje v Rómskom pastoračnom centre Čičave, kde sa venujú rómom. Snažia sa pozdvihnúť kvalitu ich života.


[Vierka]
„Služba a dobrovoľníctvo sa v rómskych komunitách rozvíja už niekoľko rokov. Keďže som hrdou Rómkou a bývam v rómskej lokalite, vidím, že Rómovia veľmi radi pomáhajú a zapájajú sa do rôznych aktivít. Rómovia majú úprimné srdce, nekladú odpor k pomoci druhým, vedia sa podeliť s tým, čo majú. Väčšina Rómov si navzájom pomáha, pri stavbe rodinných domov. Každý pomáha s tým, čo vie, či je to elektrikár, murár, tesár, klampiar, atď...


Rómovia si v podstate neuvedomujú, že sú dobrovoľníci, pomáhajú ZADARMO. Mnoho ľudí má o Rómoch mienku, že nechcú pracovať. Nie je to pravda! Netreba hádzať všetkých do jedného vreca. Každý človek má iný charakter. V mojom okolí je väčšina Rómov, ktorí sú zamestnaní, bývajú v rodinných domoch a najdôležitejšie je, že sa príkladne starajú o svoje deti. Záleží im na nich, motivujú ich, aby mali dobré výsledky v škole, aby skončili strednú či vysokú školu. Snažia sa finančne zabezpečiť svoje rodiny a žiť spolu usporiadaný rodinný život.


U nás v obci Soľ a okolitých dedinách sa nám venuje o. Martin Mekel. Koordinuje nás a motivuje, aby sme svoje zručnosti a vedomosti preukázali Slovákom, aby sme boli jednotní. Keďže každý mal vlastnú skúsenosť  s negatívnym postojom Slovákov voči Rómom. Predsudky sú všade, stretávame sa s tým často. A preto majú Rómovia často problém s menejcennosťou.


Mojou náplňou práce je motivovať ľudí k dobrovoľníctvu. Mám skúsenosť, že sami Rómovia ponúkajú svojou pomoc v práci v rôznych oblastiach. Rómsky podnikateľ sa ponúkol, že nám pomôže v pastoračnom centre. Spoločne so svojimi zamestnancami nám založil zámkovú dlažbu. Pomoc zažili aj sestry v kláštore redemptoristiek v Lomnici nad Topľou. V obci Hlinné pomáhajú na stavbe v pastoračnom centre. Robíme mnoho aktivít, do ktorých sa Rómovia radi zapájajú, či mladší alebo starší.


Na rôznych podujatiach sa zase angažuje gospelová kapela F6, so svojím rómsko-slovenským evanjelizačným zoskupením. Svojimi piesňami obohacujú všetkých, rôzne marginalizované skupiny - Rómov , väzňov, či  deti v detských domovoch.  Minulý rok sa gospelové kapely F6 a LCH (Lamačské chvály), rozbehli po celom Slovensku ,,Zmierenie Tour“. Jedni sú Rómovia, druhí Slováci a veľmi dobre spolupracujú. Momentálne máme naplánované rôzne akcie, napr. ,,Festrom´´ [Odel hino amari zor] [Boh je našou silou] v Raslaviciach okres Bardejov. Mnoho mladých dobrovoľníkov sa hneď prihlásilo k dobrovoľníckej službe z čoho mám osobne veľkú radosť.


Róm a Slovák, nie je v tom žiaden rozdiel, každý dýcha ten istý vzduch a máme jedného Otca Nebeského. Je dôležité,  aby Rómovia boli ocenení za svoju prácu aj u Slovákov.“Vierku poznám osobne, a dovolím si tvrdiť, že vždy, keď ju počúvam, som fascinovaný, ako tí Rómovia naozaj vedia fungovať v rôznych aktivitách, ktoré centrum robí pre komunitu. S akým nadšením sa naozaj hrnú do pomoci a spolutvoria komunitu, v ktorej je vidieť ozajstnú ľudskosť. Tento článok bol iba maličký ústrižok z toho, čo sa všetko v tej komunite deje a ako sa tam mení atmosféra. Z rozhovorov s Vierkou si vždy odnášam silné momenty, kedy ona síce hovorí o maličkostiach, no pre mňa to je naozaj niečo, nad čím môžem len neveriacky pokrútiť hlavou a povedať „WAU!“, pretože som milo, pozitívne prekvapený.Téma Rómovia je u nás nielen v politickej sfére, ale aj medzi občanmi celej Slovenskej republiky, často skloňovaná a mám pocit, že nikdy nebude úplná pravda ani na jednej strane. A to je možno práve to, aby sme sa nebili za pravdu a možnosť obhájiť si svoje právo. Ale skúsili sa pozrieť na svoje postoje a to čo JA (aj ty, čitateľ článku ;-)) dokážem urobiť preto, aby sa čo i len maličkosti začali meniť. Viete predsa, že „kvapky robia more“ a že aj malé svetielko sviečky dokáže odohnať tmu a možno zapáliť ďalšiu sviečku a pomaly vnášať svetlo.

Dôležité je vnútorné nastavenie. Môžeme ostať zatvrdnutí, alebo môžeme vlastnými rukami pomaličky meniť svet!
#zamerajsanaRIEŠENIEnienaproblém
#behero
#;-)

Radko G.