Solidarity – just a word?

Solidarity – just a word?

Inšpirácia

Solidarita je v súčasnej dobe témou, ktorá rezonuje Európou. Ale rozumejú jej mladí ľudia? Vedia, ako ju naozaj žiť a šíriť? Práve o tom bola výmena mládeže, ktorú sme organizovali pre mladých ľudí zo šiestich európskych krajín.  

 

Spoločne s partnermi z Litvy, Lotyšska, Estónska, Malty a Českej republiky sme pripravili projekt, ktorého cieľom bolo motivovať mladých ľudí z našich krajín, aby hľadali konkrétne spôsoby, ako šíriť solidaritu vo svojich miestnych komunitách. Naším zámerom bolo sprostredkovať stretnutie mladých ľudí, ktorí v solidarite vidia význam, aby sa navzájom povzbudili, vymenili si skúsenosti zo svojich krajín a zažili, že aj oni môžu konkrétne prispieť k tomu, aby sa v našich krajinách šírilo dobro. 

 

Mladí ľudia na začiatku výmeny otvorili tému solidarita, zdieľali svoje pohľady a názory, ako ju chápu. Zároveň sme s nimi otvorili dve témy súvisiace so solidaritou, na ktoré sme sa zamerali – ochrana a dôstojnosť života a chudoba (vrátane sociálnej chudoby). Mladí ľudia počas výmeny navštívili Útulok pre bezdomovcov v Kláštore pod Znievom a Domov dôchodcov v Novoti, aby získali praktickú skúsenosť s kontaktom s týmito zraniteľnými skupinami a zažili, že stačí málo, aby do života týchto ľudí mohli priniesť dobro. Na tieto návštevy sa postupne pripravovali počas týždňa, v kreatívnych dielňach, ktoré si sami pripravovali, vyrábali darčeky, ktoré potom ľuďom odovzdali počas programu, pripravovali aktivity, ktoré chceli s týmito ľuďmi zažiť a zároveň aj vytvárali konkrétne posolstvá, ktoré chceli odovzdať. Tieto skúsenosti reflektovali a hodnotili, ako sa mení ich vnímanie solidarity. Na základe toho hľadali spôsoby, ako túto svoju skúsenosť a pojem solidarita komunikovať svojim rovesníkom. Zároveň s nimi sme otvorili aj výzvu Európskej únie v podobe European Solidarity Corps a spolu s mladými sme hľadali spôsoby, ako sa konkrétne zapojiť. V závere sme im predstavili niekoľko zaujímavých iniciatív, ktoré sa na Slovensku v rámci témy solidarita realizujú. Celú túto skúsenosť si potom mladí pretvorili do konkrétnych krokov, ako začať šíriť solidaritu a dobro po návrate domov do svojej komunity.

 

S mladými účastníkmi sme otvorili aj tému toho, ako žijú solidaritu v bežnom živote. Počas týždňa sa stali vnímavejšími aj na ľudí okolo seba, učili sa zodpovednejšiemu prístupu k jedlu, učili sa malými službami prispievať k tomu, aby potešili ľudí okolo seba. 

 

Spoločne s mladými účastníkmi sme vytvorili facebookovú stránku, ktorej cieľom je šíriť solidaritu medzi mladými ľuďmi v ich krajinách. Postupne na nej chceme uverejňovať zaujímavé myšlienky na tému solidarita, ako aj príklady aktivít solidarity z celého sveta. 

 

Stránku si môžete pozrieť tu: https://www.facebook.com/youth4solidarity/?modal=admin_todo_tourČo sa naši účastníci naučili o solidarite? Tu je niekoľko ich spätných väzieb:

  • Solidarita nie je iba dobrá vec, je to rešpekt, dôstojnosť, podstatná vec v každodennom živote. 
  • Je veľa ľudí, ktorí sú v núdzi, ale nerozprávajú o tom, preto musíme mať oči otvorené a ostať pokorní. 
  • Ak nežijeme solidaritu, sme naozaj kresťania? Táto otázka ostala v mojej hlave. 
  • Solidarita nemusí byť iba o veľkých veciach, niekedy aj malé veci dokážu zmeniť niekomu život alebo uhol pohľadu. 
  • Je to väčšie, než som si myslel. Ak chceme zmeniť svet, musíme začať šíriť solidaritu. 
  • Žiť solidaritu vyžaduje zabudnúť na seba a sústrediť sa na druhých. 
  • Solidarita znamená pomáhať druhým preto, že im úprimne chceme pomôcť a nečakáme nič naspäť. Robíme to pre lásku. Reťazová reakcia. 
  • Naučil som sa dôležitú vec, že nemôžem čakať, kým niekto nepomôže druhým ľuďom. Musí to začať odo mňa.