Šport a inklúzia

Šport a inklúzia

Inšpirácia

Na túto otázku nám formou online workshopu odpovedal Miroslav Buľovský, ktorý  od roku 2006 prostredníctvom svojho občianskeho združenia OZ Parasport24 pomáha  hendikepovaným ľuďom vrátiť sa k pohybovým a športovým aktivitám. Ako sám hovorí: „Šport je najlepšia forma, ako zdravotne postihnutých prinavrátiť do bežného života. Je to prostriedok, ktorý dáva možnosť spoznávať nových ľudí a vzájomne si pomáhať. A to dodáva pocit, že nie je v tom sám.“

Pomocou slova, ukážok a jednotlivých videí nám predstavil jednotlivé metódy a formy prístupu, ako vytvárať inkluzívne prostredie, v ktorom rôznorodosť detí a mladých ľudí vedie k vzájomnému obohateniu a nie k porovnávaniu. Nachádzať a formovať možnosti tak, aby každý z nich zažil pocit úspechu. „K týmto deťom treba pristupovať rovnako. Nie je potrebné meniť prístup či postoj.  Treba ich zaraďovať do pravidelných kolektívnych činností, samozrejme v rámci ich osobných možností. Aj oni radi zdolávajú prekážky a zažívajú pocit úspechu,“ tvrdí Miroslav B. 


   V druhej časti sme sa dozvedeli, ako pripravovať kultúrne podujatia, ako ich vníma a reaguje na nich verejnosť. Neskôr nasledovala neformálna diskusia, kde mali uchádzači príležitosť nielen položiť svoju otázku, ale vyjadriť aj svoje postrehy.
Veľmi ste ma inšpirovali do budúcna. Najmä, čo sa týka mojej práce s integrovanými žiakmi na hodinách telesnej výchovy. Je dôležité, aby zdravé deti zažili a vedeli vnímať ponúknuté príbehy, prípadne si vyskúšať nejakú ukázanú aktivitu,“ hovorí Jozef R. Pridáva sa k nemu aj Gabika K.: „Mám rada diskusie, workshopy ako bol tento. Vždy ma niečo naučia a posunú ďalej. Náš zväz SPV už vediem dva roky, ale som rada, že ľudia dokážu a chcú spájať, spoznávať a zapájať hendikepovaných do športových činnosti.“


Workshop sa konal 14. 5. 2020 ako súčasť projektu Bez bariér, ktorý bol realizovaný vĎaka podpore Nadácie pre deti Slovenska.  


Teraz nás čaká druhý workshop, v ktorom sa zameriame na prevenciu a osvetu bezpečnosti detí a mladých ľudí s prihliadnutím aj na ich psychickú bezpečnosť.  Sme radi, že aj touto cestou dokážeme odstraňovať prekážky a vytvárať priaznivé športové prostredie pre všetky deti.