STEP OUT

STEP OUT

InšpiráciaV rámci Európskej dobrovoľníckej služby sme v tomto projekte hosťovali v našej organizácii dvoch dobrovoľníkov.

 

Prvým dobrovoľníkom bol Jorge Jaen Ferrer zo Španielska. Takto sa nám na začiatku svojej EDS predstavil:


„Ahojte, volám sa Jorge a pochádzam z Elche, zo Španielska. Elche je skvelé mesto na pobreží stredomorského raja. Minulý rok som skončil VŠ v odbore propagácia a po štúdiu som chcel zažiť nové mesto s odlišnou kultúrou, aby som sa obohatil. Som nadšený, že som tu a že môžem poznávať nových kamarátov. Nikdy som nemal oblečenú bundu v septembri, ale vždy je niečo prvý krát JSom jednoduchý človek, ktorý má rad prírodu a športy. Rád spoznávam nových ľudí, ktorí ma môžu naučiť ich jazyk a kultúru. Môžem pre vás navariť španielske jedlá, tak nepremeškajte túto príležitosť ;-)“

 

Počas Európskej dobrovoľníckej služby v našej organizácii ste mohli Jorgeho najčastejšie nájsť v našej kancelárii, kde bol súčasťou nášho grafického tímu. Spolu s ďalšími grafikmi pomáhal vytvárať plagáty, pozvánky a bannery, spravovať naše webové a Facebookové stránky a rovnako sa učil aj editovať videá a fotografie.
Naším druhým dobrovoľníkom bol Roberts Zonis z Lotyšska. Roberts sa nám predstavil takto:


„Ahojte, volám sa Roberts. Pochádzam z Lotyšska, z mestečka Liepaja, ale moji rodičia a skoro všetci bratranci a sesternice sú z Litvy. Som novým dobrovoľníkom vo V.I.A.C., v Trstenej a je to pre mňa prekvapenie, že tu je taká veľká premávka, pretože v mojom meste, ktoré je 10x väčšie ako Trstená, nie je premávka taká veľká.


Som hudobník klasickej hudby, hral som na klarinete v orchestri, ale taktiež mám rád populárnu a metalovú hudbu. Na Slovensku sa mi zatiaľ páči, ľudia sú tu veľmi príjemní, priateľskí a pokorní. Páči sa mi postoj ľudí, ktorí pracujú v tejto organizácií, pretože sú presní a sú profesionáli. Vyzerá to tak, že sa tu ja a aj ostatní dobrovoľníci veľa naučíme.“

 

Počas Európskej dobrovoľníckej služby sa Roberts stal súčasťou Tímu, ktorý spravoval Oravské centrum mládeže. Pomáhal predovšetkým so zabezpečením jeho fungovania – príprava priestorov, drobné manuálne práce v centre aj okolo neho, pomoc pri rekonštrukcii priestorov, ktoré boli zničené požiarom, práca s drevom. Okrem toho bol Roberts aj súčasťou aktivít nášho komunitného centra, kde pomáhal pripravovať program - Prepájanie kultúr pre stredoškolákov.

 

Obidvaja dobrovoľníci sa okrem týchto činností podieľali aj na príprave aktivít neformálneho vzdelávania pre deti a mládež - v spolupráci s koordinátormi aktivít a animátormi pripravovali rôzne zážitkové programy, školy v prírode, letné tábory, asistovali pri organizácií veľkých každoročných aktivít, prezentovali Európsku dobrovoľnícku službu na školách.
Hlavným cieľom projektu bolo umožniť mladým dobrovoľníkom zo zahraničia rozvíjať schopnosti potrebné pre ich budúcu kariéru a zvyšovať aktívne európske povedomie u ľudí žijúcich v našom regióne. Ďalšími cieľmi projektu bolo skrze hosťovania dobrovoľníkov zo zahraničia lámať medzi mladými ľuďmi predsudky a stereotypy voči cudzincom, motivovať mladých z oravského regiónu zúčastňovať sa európskych mobilít, rozvíjať multikultúrne hodnoty prostredníctvom neformálneho vzdelávania, dať mladým dobrovoľníkom príležitosť prevziať zodpovednosť za svoj život prostredníctvom samostatného života ďaleko od svojej krajiny, byť zodpovední sami za seba a svoje rozhodnutia a byť užitoční pre ostatných.


Aktivity pre dobrovoľníkov začali  v septembri 2017 a boli ukončené v septembri 2018, dĺžka ich pobytu bola 12 mesiacov.

 

Dobrovoľníci v priebehu svojej EDS rozvíjali rôzne kompetencie, vyskúšali si svoje schopnosti, naučili sa prekonávať sami seba v rôznych oblastiach, na ktoré by si pred EDS netrúfli. Dobrovoľníci získali taktiež skúsenosť s prácou s deťmi a mládežou.
Ako dobrovoľníci hodnotili svoje pôsobenie v našej organizácii si môžete pozrieť v tomto videu: