Súťaž Alkohol a jeho riziká pozná svojich víťazov

Súťaž Alkohol a jeho riziká pozná svojich víťazov

Inšpirácia

Občianske združenie V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže vyhlásilo v septembri pre žiakov II. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl súťaž s názvom „Alkohol a jeho riziká.“ Súťaž sa konala ako súčasť projektu, ktorý podporila Rada pre prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR. Úlohou súťažiacich bolo tvorivo a výstižne stvárniť svoj vlastný pohľad na nadmerné zneužívanie alkoholu a znižovanie tolerancie ku konzumácii alkoholu u neplnoletých.

Mladí tvorcovia mohli do konca novembra posielať svoje práce v troch stvárneniach. A to v podobe návrhu na plagát, básne alebo animácie, ktoré odrážali myšlienku súťaže. Do projektu sa zapojilo 70 študentov, ktorí kreatívne stvárnili problematiku alkoholu. Všetky diela nesú v sebe hlboký odkaz a každá tvorba nás presvedčila o tom, že ani mladým ľuďom nie je daná problematika ľahostajná. „Sme radi, že ste vyhlásili súťaž s danou problematikou. Takto som mala možnosť otvoriť danú tému v triede a zistiť, ako vnímajú túto problematiku deti v našej škole,“ hovorí výchovná poradkyňa p. Babicová.


V druhej fáze súťaže päťčlenná odborná porota spomedzi všetkých doručených prác vybrala 6 grafických návrhov na plagát, 3 básne a 3 animácie, ktoré najviac odrážali myšlienku súťaže. Jeden z porotcov, Z. Anderková,  dané práce hodnotí: „Pre mňa, ako pre člena komisie bolo veľmi náročne rozhodnúť a vybrať daný počet prác. Každá tvorba bola v niečom iná a svojím spôsobom výnimočná a obohacujúca. Preto chcem všetkým popriať do budúcnosti veľa tvorivých síl, entuziazmu a vytrvalosti v ich napredovaní. Povzbudzujem ich v tom, aby  naďalej rozvíjali to, čo už teraz robia dobre.“


Všetky finálové práce boli zverejnené na stránke našej organizácie, kde široká verejnosť rozhodla o konečnom poradí prác v jednotlivých kategóriách.V kategórii grafický návrh zvíťazila práca s názvom You have od autorky Z. Polákovičovej.


V kategórii báseň zvíťazila tvorba s názvom Bolo mi to treba od autorky S. Namislovskej.


V kategórii animácia zvíťazilo dielo s názvom Alkohol a jeho riziká od dvojice autoriek J. Herudovej a K. Galčíkovej.Víťazom gratulujeme a ostatným tvorcom veľmi pekne ďakujeme za všetky práce, ktoré nám poslali. Touto cestou sa chceme poďakovať aj širokej verejnosti, ktorá vstúpila do súťaže formou hlasovania.Ešte raz gratulujeme víťazom!