Úprava okolia Oravského centra mládeže

Úprava okolia Oravského centra mládeže

Inšpirácia

Naším zámerom v tomto projekte bolo upraviť okolie nášho centra, aby sa stalo oddychovou zónou pre návštevníkov aj obyvateľov tejto mestskej časti a aby poskytovalo dostatočné možnosti pre kvalitné trávenie voľného času. V minulom roku sme začali v areáli nášho centra budovať spomienkovú zónu pre obce, ktoré boli zaplavené počas stavby Oravskej priehrady. Doplnili sme ju náučnými tabuľami, replikou priehrady, 3D modelmi obcí a reštaurovanou sochou Panny Márie. Súčasťou tejto pamätnej zóny sú aj drevené priestory, ktoré sú dobovo vybavené, aby pripomínali domy, zaplavené počas stavby Oravskej priehrady. 

Počas realizácie projektu sme upravili okolie týchto drevených priestorov. Umiestnili sme k nim smetné koše na triedený odpad a zabezpečili pre nich vrecia. Umiestnili sme do priestoru aj exteriérovú tabuľu s gabionovými stĺpmi, ktorý oddeľuje drevené priestory od priľahlého parkoviska. Do priestoru sme umiestnili aj lavičky, ktoré sme zabezpečili z vlastných zdrojov.


Úpravou okolia vznikol areál, ktorý je atraktívnym miestom pre turistov aj pre ľudí z miestnej komunity pre trávenie voľného času. Oddelením drevených priestorov od parkoviska sa zvýšila aj bezpečnosť návštevníkov. Celý priestor je v súčasnej dobe designovaný tak, aby návštevníkom aj miestnym obyvateľom pripomínal dôležitú súčasť histórie obce. 

Finančne podporil ŽSK.