V každom žiakovi tkvie potenciál

V každom žiakovi tkvie potenciál

Inšpirácia

„Úlohou učiteľa je pomôcť žiakom hľadať jeho dobré vlastnosti a ukázať mu cestu ako ich v sebe nájsť. Kľúčom k dobrému učeniu sú dobré vzťahy učiteľ - žiak. Až vtedy môže učiteľ byť dobrým učiteľom a učiť dobre svoj predmet.“ Aj toto posolstvo odznelo počas prvého workshopu, ktorý pripravil náš poľský projektový partner Szkola podstawowa - Mala Lipnica na tému „V každom žiakovi tkvie potenciál - ako ho odkryť a využiť pre jeho rozvoj?“ 

 

Tento workshop bol určený pre všetkých učiteľov z poľskej a slovenskej strany Oravy. O svoje skúsenosti sa podelil skúsený poľský lektor Wojciech Papaj. 

 

Workshop bol určený pre všetkých učiteľov, ktorí chcú identifikovať a podporiť individuálne schopnosti detí a mladých ľudí. Zároveň to vnímajú ako jednu z najdôležitejších úloh školy ale tiež skutočnú výzvu. Je to výzva, ktorá môže byť skutočným dobrodružstvom pre učiteľa aj študenta.

Hovorili sme o tom, ako túto výzvu zvládnuť cez budovanie sebavedomia dieťaťa a pocitu bezpečnosti v škole. Súčasťou bola aj téma hodnotenia a jeho významu v kontexte jeho úlohy. „Hodnotenie je veľmi emocionálna záležitosť. Môže veľmi potešiť, ale aj zraniť. Úlohou hodnotenia má však inú úlohu - informovať, na akej úrovni sa dieťa nachádza. Namiesto toho sa hodnotenie stáva symbolom úspechu alebo porážky, čo nie je motivujúce a žiak sa ľahko stotožní s úrovňou svojich známok. Hodnotenie je dôležité, ale nesmie byť jedinou formou komunikácie k schopnostiam žiaka,“ hovorí lektor. Súčasťou boli aj konkrétne metódy a aktivity, ktoré môže učiteľ využiť vo svojej praxi ako napríklad metodické kocky, týždenné plány pre žiakov, autokratívna kartotéka, vzdelávacie hexy a ďalšie.

 

A myšlienka na záver: „Nepýtajte sa Vašich detí po príchode zo školy ako prvé, akú známku dostali, ale čo sa naučili. Podľa toho, aké otázky sa detí o škole pýtame, podľa toho sa naučia školu vnímať a hovoriť o nej,“ hovorí lektor W. Papaj.

Viac o projekte Cesty k dobrému vzdelaniu.

 

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 -2020.“


„Podujatie sa realizuje v rámci projektu Cesty k dobrému vzdelaniu, číslo INT/ET/ZA/3/III/A/0239. Úloha: Podpor učiteľov základných a stredných škôl.“