Viac bezpečnosti

Viac bezpečnosti

Inšpirácia

Vybudovanie kamerového systému zabezpečilo väčšiu ochranu majetku, ale aj života a zdravia detí, mládeže, občanov ako i turistov či návštevníkov mesta Trstená a mestskej časti Ústie nad Priehradou. Po zabudovaní kamerového systému v Trstenej boli pár týždňov po inštalácii kamier použité záznamy pre políciu z dôvodu vyšetrovania trestnej činnosti. Veríme, že aj ďalej bude kamerový systém pomáhať predchádzať finančné škody, či morálne ujmy spôsobené vandalizmom, výtržníctvom, porušovaním právnych predpisov alebo konaním akejkoľvek trestnej činnosti.

Štyri kamery sú nainštalované v sídle občianskeho združenia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v Trstenej a ďalších päť kamier je umiestnených v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou. Priestory monitorujú areály, v ktorých pravidelne organizujeme aktivity – rôzne workshopy, prednášky, školenia, filmové večery, neformálne stretnutia, inšpiratívne večery, či rôzne zážitkové programy a priateľské posedenia.


Projekt bol finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.