Vzájomná pomoc

Vzájomná pomoc

Inšpirácia

Jednou zo skupín, na ktorú mali obmedzenia pandémie COVID-19 najväčší dopad, sú seniori. Izolácia ako odpoveď na potrebu chrániť túto cieľovú skupinu priniesla množstvo negatívnych dopadov, s ktorými sa v rámci práce našich komunitných centier stretávame. Neistota, smútok, stavy depresie, úzkosť z množstva negatívnych správ, pocit nepotrebnosti a neužitočnosti sú častou odpoveďou, ktorú dostávame pri telefonickom kontakte s nimi. Táto skúsenosť nás priviedla k hľadaniu konkrétneho riešenia, ako im pomôcť prekonať tieto negatívne dopady. 

Od januára tohto roku sme začali so seniorkami z okolitých obcí Námestova vyrábať zdravotné a senzomotorické pomôcky pre nemocnice a zariadenia sociálnych služieb. Polohovacie vankúše, manžety na uchytenie infúzneho setu, antidekubitné pomôcky, košíky, čelenky, senzomotorické chobotničky sme už sprostredkovali a darovali  Centru sociálnych služieb Orava v Tvrdošíne, Centru sociálnych služieb v Námestove, Domovu sociálnych služieb v Zákamennom, detským oddeleniam v nemocniciach v  Trstenej, Dolnom Kubíne a Martine, neziskovej organizácii Plamienok a Dennému stacionáru v Námestove.  V nasledujúcich mesiacoch vďaka Nadácii Henkel, ktorá podporila náš projekt Vzájomná pomoc, môžeme  v tejto výrobe a realizácií naďalej pokračovať. Skupina senioriek sa rozrastá, ako aj portfólio výrobkov a organizácii, do ktorých smerujú.  Spoločne tak prispievame k budovaniu vnímavej a svojpomocnej komunity. 

 

Seniori svojou životnou skúsenosťou a nahromadenými zručnosťami ovládajú množstvo techník práce s látkou, vlnou a iným rôznorodým materiálom. Popri tejto práci a činnosti sa nám darí poskytovať im aj viac sociálneho poradenstva a prekonávať tým ich sociálnu izoláciu.

 

Obdobie trvania: 05 - 09/2021