Zaži Oravu

Zaži Oravu

Inšpirácia

Zámerom projektu Zaži Oravu je vytvárať nové zážitky a možnosti pre obyvateľov Oravy, ale aj jej návštevníkov a pomáhať im tak približovať bohatstvo oravského regiónu atraktívnym spôsobom.

V našom meste a jeho okolí je však aj mnoho ľudí, ktorí nemajú možnosť jednoducho sadnúť si na bicykel a „vypnúť“ zo svojej bežnej reality. Preto sme sa rozhodli vytvoriť požičovňu elektrobicyklov pre znevýhodnené skupiny zadarmo a podporiť tak mobilitu ľudí, ktorí  z dôvodu choroby a staroby nemôžu tráviť plnohodnotne svoj čas v regióne. Požičanie elektrobicyklov zadarmo môžu využiť aj rodičia s malými deťmi, lebo aj im chceme pomôcť znižovať bariéry a podporiť ich v objavovaní krás Oravy. 

Spoznávanie kultúrneho dedičstva mesta Trstená a tradície oravského hrnčiarstva bude odteraz bližšie aj pre nevidiacich, a to vďaka audioknihám, ktoré sme pre nich pripravili a sú dostupné v slovenskom i v poľskom jazyku. 

Kultúrne a prírodné dedičstvo ožíva aj vďaka príbehom. Tie ho robia oveľa viac zaujímavejším. Reálne príbehy z minulosti sme ukryli do zážitkových hier s názvom Mystery dinner, kde počas hry tieto konkrétne príbehy či už z Oravského hradu alebo z čias budovania Oravskej priehrady ožívajú a stávajú sa viac reálnejšími pre ich účastníkov.  O tom čo je mystery dinner a aké hry sme si pre vás pripravili sa dozviete v tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=A3Fq9yOq0NA

Prázdninové podujatie, konajúce sa cez leto dopĺňalo našu myšlienku spoznávania Oravy zážitkovým spôsobom. A to cez konkrétne zážitkové hry  na rôznych miestach po Orave, ale aj na poľskej strane Oravy, kde návštevníci nielen spoznávali rozličné miesta, ale aj nové atrakcie, ako napríklad bumberballs, rôzne drevené hry, virtuálnu realitu a iné. Na týchto miestach animátori rozdávali aj turistické pasy, do ktorých si mali možnosť nazbierať pečiatky za splnenie úlohy. Úspešní absolventi zážitkových aktivít dostali od nás darček v podobe lokálnych produktov (syry, marmelády, trstenskú keramiku). Viac info tu:  https://www.youtube.com/watch?v=U3pDhMOvdXM

Chladné noci si môžete nielen naozaj zažiť, keď navštívite Oravu počas roka, ale prežiť si ich vďaka našej stolovej hre s názvom Chladné noci. Vďaka tejto hre sa ocitnete v čase pred Slovenským národným povstaním na Orave, kde je dôležité prežiť posledné chladné roky vojny. 

Tešíme sa, že aj takýmto spôsobom môžeme prinášať nové príležitosti do nášho mesta a jeho okolia, búrať bariéry a otvárať možnosti a dvere aj pre tých, pre ktorých boli doteraz zatvorené. https://www.youtube.com/watch?v=cKBHESAUbc0

Toto všetko sa nám podarilo zrealizovať a uskutočniť v rámci projektu ,,Zaži Oravu” č. INT/ET/ZA/1/III/A/0241, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu  regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- Slovensko 2014-2020 .  https://www.youtube.com/watch?v=EWmam9u5iDc