Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo

Vykroč na cestu, ktorou sám získaš viac, aj keď veľa venuješ.

Dobrovoľník je ten, kto chce využiť svoj potenciál do vecí, ktoré majú srdce. Pre nás je to človek, ktorého si vážime. Dávame mu možnosť rozvíjať svoje kompetencie, rásť medzi priateľmi, budovať svoje postoje, poznávať nové. Najlepšie ovocie dobrovoľníctva je neuchopiteľné.Chcem vám pomáhať

Dobrovoľníctvo v Žilinskom kraji

Ak sa chceš o dobrovoľníctve dozvedieť viac, klikni na stránku Žilinského dobrovoľníckeho centra, ktorého sme zriaďovateľom.

www.dobrovolnictvoza.sk