1:FIRMA 2.1

1:FIRMA 2.1

Kedy?

26.9.2019

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

V septembrovom stretnutí sme sa zamerali na rozvoj firemnej kultúry. Hosťom bol Juraj Žák, projektový manažér z oravskej firmy MTS, spol. s r. o. , ktorý na základe svojich dlhoročných skúseností z pozície manažéra, či už terajšieho alebo predchádzajúceho zamestnania, poukázal na príklady dobrej firemnej kultúry. 

 

„Firemnú kultúru externý človek pocíti hneď, keď otvorí dvere a vstúpi do firmy. Základným prvkom firemnej kultúry je človek. Dobrá firemná kultúra je vtedy, keď vychádza z hodnôt a je postavená na dôvere, komunikácii a partnerstve. Ako začať budovať firemnú kultúru? Treba vždy začať od seba. Ľudia sa dajú nadchnúť príkladom, a preto ich treba inšpirovať,“ zhodnotil firemnú kultúru hosť Juraj Žák.

 

Súčasťou stretnutia bola aj diskusia s podnikateľmi na tému dobrovoľníctvo. Zisťovali sme ich postoj k dobrovoľníctvu, pýtali sme sa, či sa stretávajú s dobrovoľníckou skúsenosťou v životopisoch uchádzačov o zamestnanie. Rovnako sme s nimi aj preberali firemné dobrovoľníctvo a hľadali spôsoby, ako ich zamestnancov motivovať k zapojeniu sa do dobrovoľníctva.


Prítomní podnikatelia stretnutia sa nadchli témou a aktívne sa zapojili do stretnutia svojimi osobnými skúsenosťami firemných kultúr v podnikoch, v ktorých pracujú. Odovzdaním dobrej praxe navzájom odišli inšpirovaní a odhodlaní začať od seba žiť firemnú kultúru. Pretože o firemnej kultúre netreba hovoriť, ale ju treba žiť!
Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie