1:FIRMA 7

1:FIRMA 7

Kedy?

11.10.2018 16:00 - 20:00

Kde?

NOWORK, Námestovo

Októbrové stretnutie pre podnikateľov sme tentokrát výnimočne zorganizovali v príjemnom prostredí coworkingového centra NOWORK v Námestove.


Podnikatelia s bohatými skúsenosťami, ale aj ambiciózni mladí ľudia, ktorým nechýba odvaha pustiť sa do realizácie svojho biznisu, prišli, aby načerpali zo skúseností našich hostí.


Prvými hosťami boli Janko a Janka Skubeňovci, manželia podnikatelia, ktorí sa zamerali na tému: Príjmová a nákladová štruktúra podniku. Spoločne podnikajú v Accrual s. r. o. už viac ako 14 rokov. Prítomným odovzdali svoje skúseností a cenné rady v oblastiach účtovníctva, miezd, daní a cenotvorby produktov.


Ďalším hosťom bol Ľubomír Klieštik, manžel, otec ôsmich detí, organizátor Konferencie kresťanských podnikateľov a majiteľ Kamenárstva Klieštik s témou Riadenie projektov a teória obmedzení. Vo svojej prednáške poukázal na dôležitosť prepojenia podnikania so životom. Vo svojej vlastnej firme zaviedol teóriu obmedzení a úzkych miest, ktorá mu priniesla pozitívne finančné aj nefinančné výsledky. O čom teória obmedzení vlastne je? Teória obmedzenia hovorí o tom, že každý podnik bez ohľadu na typ podnikania má nejaké úzke miesto. Toto úzke miesto často ovplyvňuje celý podnik. Môže to byť výrobný stroj, slabá organizácia podniku, nevhodný dodávateľský subjekt, ľudia, procesy, alebo externé faktory mimo firmy. Ak by sme úzke miesto vyriešili, podnik by mohol dosiahnuť možnosti neobmedzenej produkcie výrobkov a služieb. Stretnutie oživil názornými ukážkami teórie v praxi. Na záver dodal: „Nerobme veci automaticky. Stačí nám veci pozmeniť a môžeme zlepšiť chod celého podnikania. Nesnažme sa vyťažiť všetkých ľudí a stroje na maximum, pretože podnik, ktorý je vyťažený na 100% sa blíži k zániku.“


A aké pocity si so sebou odniesla jedna z účastníkov stretnutia? „Som rada, že stretnutia podnikateľov na Orave pravidelne prebiehajú. Ďakujem za inšpiratívne prednášky hostí – podnikateľov. Skúsení prednášajúci vždy prepoja témy s praxou. Praktické príklady ma veľmi posúvajú vpred a pomáhajú mi napredovať v mojom podnikaní. Teším sa na ďalšie stretnutie.“


Pokračovanie stretnutí 1:FIRMA


  • 15. november 2018 / Digitálny podnik
  • 6. december 2018 / Kľúčoví partneri a dodávatelia
  • CELODENNÉ STRETNUTIE /december/ Kultúra a hodnoty podniku to sú hodnotní ľudia. Sociálne podnikanie a zdieľanieTešíme sa na vás!


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie