Doučovanie žiakov

Doučovanie žiakov

Komunitné centrum Sinaj

Kedy?

Každý školský deň od 13h do 15h.

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

Komunitné centrum Sinaj vytvára možnosť pre deti a mládež, ktorí potrebujú pomoc pri učení. Komunitné centrum pomáha pri písaní domácich úloh, tvorení školských projektov, zvládaní cudzích jazykov, príprave na monitor či opakovaní účiva. 


Úlohou Komunitného centra je tak pomôcť deťom pripraviť sa na vyučovanie, zlepšiť alebo udržať si vzdelávací prospech. 

 

Žiaci môžu prichádzať pravidelne, ale aj jednorazovo, ak potrebujú pomôcť s konkrétnym zadaním či úlohou. 

 

Tešíme sa na ďalších žiakov.
Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie