Efektívne porady

Efektívne porady

Kedy?

26.11.2020 o 16:30

Kde?

U Vás doma - online cez ZOOM

Porady - výzva pre mnohých učiteľov, či riaditeľov škôl...

Je tento spoločný čas pre Vás využitý naplno? Alebo si to tam ako učiteľ nejako odsedíte, vypočujete si nevyhnutné informácie od vedenia a počkáte kým to skončí? Alebo hľadáte možnosti a spôsoby, ako vy ako učiteľ môžete prispieť k tomu ako spoločné porady zefektívniť tak, aby boli pre vás, vašich žiakov, ale aj školu naozaj rozvíjajúce?

 

Práve porady budú témou nášho ďalšieho workhsopu...

 

Téma: Efektívne porady

Na tomto workshope sa budeme zaoberať tým, ako zvládnuť pracovnú poradu tak, aby nebola len zhrnutím negatívnych udalostí a hodnotením problémových žiakov. Ako učiteľ môže prispieť k tomu aby porada bola naozaj efektívna? Zamyslíme sa nad tým, ako podávame informácie o žiakovi na porade - hodnotíme/informujeme/posudzujeme?  Ako ich podávať tak, aby to bolo pre žiaka aj učiteľa prínosné a rozvíjajúce? Ako prispieť k tomu, aby  sa porada stala priestorom efektívnym zdieľania informácií, riešenia problémov a stala sa tak naozaj dobre využitým nástrojom pre rozvoj školy?

 

Lektor: Peter Huray

Školiteľ a lektor s vášňou pre zážitkové vzdelávanie a využívanie hier v práci. Dlhé roky pôsobil ako pracovník s rurálnou mládežou - mládežou na vidieku na východnom Slovensku. Momentálne pôsobí ako školiteľ  a metodik v Otvorenej Hre. Úzko spolupracuje so slovenskou Národnou Agentúrou pre mládež a výskumnými centrami SALTO ako odborník na facilitáciu vzdelávania a tvorbu štandardov kvality pre prácu s mládežou na európskej úrovni. Vo voľnom čase rád trávi čas v prírode a cestuje.

 

Kedy: 26. 11. 2020 v čase 16:30 - 19:30

Kde: U Vás doma - online cez ZOOM

Poplatok: Bez poplatku

Prihlasovanie do 24. 11. 2020 alebo do naplnenia kapacity tu

 

Určené primárne pre učiteľov z Oravského regiónu.

 

Podujatie sa koná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

Ďalšie najbližšie akcie