Hľadáme nových kolegov 2

Hľadáme nových kolegov 2

Kedy?

23.7.2020

Kde?

SINAJ City Hub Trstená

Áno aj toto už je realitou. A k tomu, aby sa naplnila čo najskôr, hľadáme 2 nových kolegov, ktorí majú otvorené srdce pre službu tým, ktorí to najviac potrebujú.
Potrebujeme   

                      odborného garanta komunitného centra, 
                         

pracovníka komunitného centra. 

23.7.2020 sa v priestoroch SINAJ City Hub sa uskutoční výberové konanie na pracovné pozície do nášho nového Komunitného centra v Námestove. 
Ak ťa táto ponuka zaujala, môžeš sa bližšie pozrieť tu : 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať : 0949 254 742 alebo sinaj@ozviac.sk


Výkon Komunitného centra v Námestove podporuje Implementačná agentúra MPSVaR SR v rámci Národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie