Kolumbus

Kolumbus

AAPO - Centrum neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky

Kedy?

29.11.-1.12. 2019

Kde?

OCM Ústie nad Priehradou

O programe Kolumbus

Program Kolumbus je určený pre študentov prvého až tretieho ročníka stredných škôl. Tento rok sme začali pilotným ročníkom, a tak sme vybrali 15 mladých.

Tento program vzniká najmä preto,aby mladí ľudia mali priestor pracovať na osobnom rozvoji (a  to najmä v zmysle viery). Počas spoločných stretnutí účastníci majú priestor diskutovať o otázkach, na ktoré hľadajú odpovede. Venujú sa otázkam o živote viery,  postojoch vo vzťahu k iným, ale aj k sebe samým. 

Cieľom nášho programu je účastníkom pomôcť objaviť svoju hodnotu, vytvoriť hodnotový rebríček, budovať svoj charakter na pozitívnych hodnotách a spoznať pozitívne vzory.

Pre účastníkov sú pripravené počas deviatich mesiacov  workshopy, diskusie, stretnutia s inšpiratívnymi osobnosťami, víkendovky a dobrovoľnícky výjazd.

Čo mladých počas roku čaká? 

Zážitkové programy, v ktorých objavovujú seba samých a budujú vzťahy k druhým. Stretávajú zaujímavých hostí, ktorých životná plavba bola a je náročná, a predsa dokázali veľké veci. Zúčastňujú sa vzdelávacích workshopov, ktoré im pomôžu lepšie sa pripraviť na cestu životom. Diskutujú s druhými a hľadajú odpovede na svoje otázky. Vyskúšajú si dobrovoľníctvo ako konkrétnu formu pomoci, dostávajú výzvy, ktoré napĺňajú a plánujú si svoje osobné méty, na ktoré sa musia dostať.

 

Aké boli doterajšie stretnutia? 

Na prvom stretnutí sa hlavná časť programu niesla v téme ako nestratiť svoj cieľ (hodnoty). Cez inšpiratívne video sme otvorili tému inšpiratívnych vzorov a príkladov, ktoré ľudia nasledujú.

Ďalšieho stretnutia sa zúčastnili dvaja inšpiratívni hostia. Boli to dve ženy, ktoré rozprávali o svojich životoch a o tom, aké miesto majú hodnoty v každodennom bežnom živote, uprostred povinností, starostí a radostí. Predniesli svoje životné príbehy a cez konkrétne životné situácie poukázali na  odpustenie, vernosť, láska a obetu ako ich najdôležitejšie hodnoty.

 

Víkendová zážitkovka

V novembri si účastníci programu prešli zážitkovým outdoorovým kurzom. Väčšina aktivít pre účastníkov bola pripravená v okolitej prírode. Popri rôznych aktivitách bolo ich úlohou starať sa o surové vajíčko, ktoré dostali ako symbol toho, čo je pre nich v živote najvzácnejšie. Počas celého víkendu sa oň starali a nosili ho všade so sebou až do záveru programu, kde predstavili čo reprezentovalo a aké nepríjemnosti prekonali. Aktivity boli pripravené tak, aby účastníci medzi sebou spolupracovali, a tak mohli zažiť, aká dôležitá je pomoc tomu, ktorý nevládze, požiadať o pomoc alebo dôverovať druhým, napríklad keď mali zaviazané oči a prekonávali prekážky. Účastníci sa počas jednej noci striedali pri strážení ohňa a tým mohli zažiť, aká dôležitá je v ich živote vytrvalosť, odvaha a spolupráca pri udržiavaní, niečoho čo je pre spoločnosť potrebné. Na záver programu každý pomenoval konkrétne situácie, v ktorých vnímal, že sa v daný okamih rozhodoval podľa svojich hodnôt a taktiež ich priamo pomenoval.Pohľad účastníkov

“Zažil som tam spoločenstvo ako už veľmi dlho nie. Každý jeden človek ktorý tam bol sa pre mňa stal motiváciou a dovolím si povedať že aj priateľom. Videl som v ľuďoch lásku ku Kristovi akú som medzi mladými dlho nevidel. V poznávaní týchto ľudí som akoby spoznával samotného Krista a bol v jeho blízkosti... To stanovanie bolo pre mňa ako splnený detský sen,” hovorí po víkende Juraj. 

Matúš pokračuje: “Tento víkend mi dal mnoho radosti a požehnania. Radosti, na ktorú sa bude ťažko zabúdať. Veľmi mi to pomohlo spoznávať Ježiša v ľuďoch. Vidieť to ako Ježiš koná v iných bolo veľmi povzbudzujúce. Takisto ako uvedomenie si toho, že koná vo mne. Bolo super, že sme boli otvorení jeden pre druhého a boli sme ako rodina.

Pre Kiku bol najsilnejší sobotňajší obed: “Asi ani neviem povedať v čom bol tak silný, ale prežiť to bolo niečo veľmi budujúce. Prežívať to, že viac nehľadíš na to, čo ješ, ale záleží ti len na tom aby sa viac neskončil moment naplnenia duše a ducha. To úplne stačilo pre nasýtenie!”

Celkovo víkend, ktorý zažili účastníci bol pre nich silný. Veríme, že celý program po roku dosiahne svoje ciele a títo mladí budú vidieť svoju pravú hodnotu a budú mať pevný charakter. 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie