Koučing ako špecifická metóda sprevádzania

Koučing ako špecifická metóda sprevádzania

Kedy?

27.11.2019

Kde?

Ústie nad Priehradou a Zuberec

"Tento program bol pre mňa život meniaci. Koučing je téma v ktorej chcem rásť a posúvať sa. Veľmi ma tento program obohatil. Naučil som sa oveľa efektívnejšie komunikovať, správne sa pýtať, viesť rozhovor. Načrel som hlboko do svojho vnútra pri koučingoch ktoré som absolvoval. Je veľmi vidieť skúsenosti lektora v práci s mládežou a preto aj celý proces učenia sa prebiehal veľmi efektívne. Program bol skvelo energeticky vyvážený, učili sme sa cez rôzne učebné štýly a Tomáš bol ochotný zdielať svoje osobné skúsenosti a naozaj sa nám ,,rozdal." Aj toto je jedna z reakcií účastníkov nášho Koučingu.

 

Koučing je metóda vďaka ktorej môžeš dať ale aj dostať naozaj veľa...

 

Prejaviť úprimný záujem o človeka, dávať mu priestor aby sa naučil nachádzať odpovede na svoje otázky a preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. O tomto je koučovací prístup v práci s mládežou. 

 

Týmto programom získaš ideálnu metódu pre sprevádzanie mladých, ktorí chcú na sebe pracovať a nevyžadujú už tak dôsledné sprevádzanie, ale skôr podporu pre svoj osobný sebarozvoj. Veľmi prakticky rozvíja možnosti a kompetencie pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, aby boli schopní individuálne koučovať mladých ľudí a podporovali ich v osobnom sebarozvoji. Je určený pre všetkých, ktorí chcú rozvíjať potenciál mladých, viesť ich k osobnostnému rastu, podporovať v aktívnom prístupe k životu a k hľadaniu vlastných riešení. 

 

Na konci programu si osvojíš kompetencie kouča a budeš ich vedieť cielene využívať v praxi.

 

Školenie je veľmi praktické a v celkovej cene 349 Eur, ktorá je neporovnateľná s komerčnou ponukou, kde za podobný program zaplatíš oveľa viac, je zahrnutých 4+3+3 dni aj s ubytovaním a stravou. 

 

Program sa bude konať pod vedením profesionálneho a skúseného lektora Tomáša Pešeka, ktorý je súčasťou predsedníctva www.icf.sk.

 

Tomáš Pešek, ACC – skúsený kouč a lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitút, či Butterfly effect). Venuje sa tiež inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.

 

Viac od lektora Tomáša Pešeka o metóde koučingu v práci s mládežou, si môžeš vypočuť v podcaste, ktorý nájdeš tu:


https://humak.podbean.com/e/coaching-in-youth-work-with-tomas-pesek-episode-9/ (podcast je v angličtine)


Podrobnejšie informácie o programe nájdeš TU. 

Prihlasovanie do 18.10. 2019, alebo do naplnenia kapacity tu: https://viac.typeform.com/to/vO9CG1


(Po prihlásení bude zároveň prebiehať výber účastníkov vzdelávania)


TERMÍNY PROGRAMU:


13. - 16. 11. 2019


16. - 18. 1. 2020


12. – 14. 3. 2020

MIESTO: 
Ústie nad Priehradou a Zuberec
(Konkrétne informácie o mieste konania programu sa dozvieš v informáciách, ktoré ti budú odoslané ak budeš vybraný/á na vzdelávanie).

Po absolvovaní programu získaš Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania akreditovaného MŠVVaŠ SR s celoštátnou platnosťou.(akreditácia v oblasti neformálneho vzdelávania, tzn. MŠVVaŠ SR garantuje kvalitu programu, ale nie sú zaň školské kredity.)

 

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

 

Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie