Kurz pre rodičov tínedžerov

Kurz pre rodičov tínedžerov

Kedy?

30.5.2018 17:00-19:30

Kde?

SINAJ City Hub, Trstená

Tínedžeri potrebujú pochopenie a prijatie rovnako ako vedenie a hranice


Pozývame vás na kurz pre rodičov tínedžerov (od 11 do 18 rokov)


Cieľom kurzu je mať na pamäti náš dlhodobý cieľ, ktorým je udržiavať a budovať vzťah s našimi tínedžermi, pomôcť im vyrásť na zrelých, zodpovedných dospelých, rozvíjať ich charakter a pomáhať im poznávať správne hodnoty. Hlavné zásady kurzu pri výchove tínedžerov je adaptovať sa na tento nový stupeň rodičovstva. Roky puberty sú obdobím zmien a my musíme zmeniť náš spôsob výchovy, napr. porozumieť tlakom na tínedžerov, ako sú konzumná spoločnosť, očakávanie úspechu, túžba prispôsobiť sa skupine rovesníkov a pod.


Čo vás čaká počas kurzu?
 5 stretnutí, ktorých súčasťou bude vždy praktická prednáška, občerstvenie a diskusia v skupine. Začíname 30.5. o 17:00.


Témy jednotlivých stretnutí sú:


Mať cieľ stále pred očami


Napĺňanie potrieb našich tínedžerov


Stanovenie hraníc


Rozvíjanie emocionálneho zdravia


Pomáhať tinedžerom správne sa rozhodovať


Viac info a prihlasovanie na cityhub@ozviac.sk najneskôr do 24.5.2018.


Prihlásiť sa môže aj jednotlivec (jeden z rodičov, učiteľ, vychovávateľ, stará mama...) 

Ďalšie najbližšie akcie