LARxPerience

LARxPerience

Kedy?

27.3.-1.4.2020 o 18:00

Kde?

Trstená

Dôležité veľké témy, ale ešte väčší nezáujem od študentov či všeobecne mladých... Áno, to poznáme. Preto sme sa začali venovať spôsobu vzdelávania, ktorý mladých nadchne aj pre náročné témy.

LARP je rolová hra, kde účastníci (v našom prípade študenti, mladí) preberajú celý charakter a v jeho mene vystupujú a riešia jeho dilemy. Umožňuje im to získať novú skúsenosť z úplne iných situácií, čo im pomáha vidieť veci z iného pohľadu, kriticky rozmýšľať, a tiež otvárať u nás témy, napr. rozhodovania, dôsledkov, ideológií či závislosti.

 

Tým, ktorí pracujú so študentami alebo mladými, ponúkame Tréningový kurz v rámci projektu LARxPerience, ktorý sa uskutoční na Orave, 27.3 (piatok) - 1.4.2020 (streda). 

 

O čom je tréning? 

 

Tréning je zameraný na LARPy a ich využívanie vo vzdelávaní. Účastník kurzu bude mať osobnú skúsenosť s hrou LARP a porozumie ako LARP uvádzať, a zároveň sa naučí viesť reflexie so svojou skupinou žiakov či mladých, aby mohol tento spôsob vzdelávania využívať vo svojom prostredí. Účasťou na tréningu získa prístup ku kompletnej metodológii viacerých LARPov, ktoré vie hneď začať využívať. 


Tréning bude prebiehať
v anglickom jazyku.

 

 

Praktické informácie: 

 

Začiatok programu je naplánovaný na 27.3. o 18:00 h. a záver 1.4. o 13:00 h. Samotné vzdelávanie aj ubytovanie sa bude konať v Trstenej.


Všetky výdavky spojené s ubytovaním, stravou a cestovným preplácame z projektu Erasmus +.

 

V tomto infopacku https://drive.google.com/file/d/1tVjn4JQSZ57Tk3BF5csFhXJue83aR9Dm/view?usp=sharingnájdete informácie o programe, mieste tréningu, ubytovaní i lektoroch kurzu. 

 

Prihlasovanie 


Termín prihlásenia je
do 16.03.2020, pričom uprednostnení budú skôr prihlásení účastníci. Prihlasovanie prebieha formou online prihlášky, ktorú nájdete na tomto odkaze:  https://viac.typeform.com/to/x8MpQS

 

Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto sa zaujíma o inovácie vo vzdelávaní a vedel by LARPy uplatniť vo svojom prístupe k mladým? Určite mu túto ponuku pošlite. Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie