Lektor neformálneho vzdelávania s mládežou

Lektor neformálneho vzdelávania s mládežou

Kedy?

22.10. - 9.12.2018

Kde?

Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu SR.


Rozvíjaj svoje lektorské zručnosti, pripravuj a realizuj vzdelávacie aktivity tak, aby prinášali maximálne výsledky. Posuň semináre a workshopy, ktoré pripravuješ pre mladých, o VIAC levelov vyššie vďaka veľmi intenzívnemu a praktickému programu „Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou.“


Čaká Ťa program, ktorého kvalitu garantuje:


Tomáš Pešek
–skúsený lektor s mnohoročnou praxou v oblasti práce s mládežou na národnej i medzinárodnej úrovni. Takmer dve dekády sa venuje mladým ľuďom a tým, ktorí s nim pracujú. Verí v potenciál mladých ľudí a hľadá rôzne spôsoby a formy, ako sa dá tento potenciál rozvíjať. Od zážitkových programov, kde pracuje priamo s mladými ľuďmi v organizáciách, cez kurzy pre pracovníkov s mládežou, až po individuálny či tímový koučing. Pôsobí ako lektor vo viacerých programoch (napr. Sokratov inštitútči Butterfly effect), a venuje sa aj inováciám v práci s mládežou a aktuálnym trendom medzi mladou generáciou. Najintenzívnejšie spolupracuje s organizáciami YouthWatch, PLUSKO, Prázdninová škola Lipnice, Trendwolves. Od septembra intenzívne spolupracuje aj s firmou Microsoft, pre ktorú školí učiteľov, ako efektívne a zaujímavo využívať technológie vo vyučovaní.

 

Podrobnejšie informácie o programe nájdeš TU.


Prihlásiť sa môžeš TU. 

 

Aké sú skúsenosti absolventov programu?Toto vzdelávanie viedli kvalitní lektori, ktorí sa každému účastníkovi snažili odovzdať čo najviac zo svojich skúseností na základe jeho osobitých potrieb. Každí z nás prišiel s inými vedomosťami, skúsenosťami a aj napriek tomuto faktu dokázali školenie postaviť tak, aby bolo atraktívne pre každého. Mne osobne toto vzdelávanie "zaplátalo medzery" ktoré som mala v „neformálku“. Veciam sme sa venovali dostatočne do hĺbky, mali sme šancu precvičiť si metódy a techniky. Najväčším prínosom pre mňa bola druhá fáza školenia, kde sme nadobudnuté poznatky aplikovali do praxe v našich vlastných výstupoch. Kvalitná spätná väzba ma posunula zas o level vyššie a ja sa cítim ako plnohodnotný lektor. Ďakujem :) (Alžbeta)


Čas strávený na školení mi pomohol uvedomiť si, aký veľký význam má neformálne vzdelávanie v súčasnosti, a aká je jeho pridaná hodnota oproti štandardnému vzdelávaniu na našich školách. Naučil som sa, ako správne definovať cieľ, ktorý chcem s účastníkmi môjho kurzu dosiahnuť. Tiež som sa naučil podľa akých kritérií následne nastaviť jeho štruktúru, tak aby bol zaujímavý a atraktívny pre čo najviac účastníkov.Ďakujem za možnosť zúčastniť sa a pozývam všetkých, ktorí sú alebo chcú sa stať lektormi, je to jedinečná príležitosť ako sa to začať učiť. (Marcel)


Bolo to jedno z najlepších vzdelávaní ktoré som absolvovala - a veľmi pragmatické, čo ako pragmatik vysoko oceňujem. Veľmi prínosné bolo, že sme si naozaj podrobne prechádzali celý proces prípravy vzdelávacieho programu - od analýzy potrieb po hodnotenie. Veľmi mi pomohlo, že sme dosť pracovali s Bloomovou taxonómiou - lebo som jej veľmi nerozumela a potrebujem sa s ňou naučiť pracovať. Uvedomila som si, že vedieť dobre pomenovať ciele je naozaj kľúčové a pomenovanie  rôznych štýlov  učenia mi objasnilo veľmi veľa vecí v procese učenia. Myslím, že pre ľudí, ktorí reálne pracujú s neformálnym vzdelávaním a pripravujú vzdelávacie programy je to veľmi praktický vzdelávací program - neviem si ho vynachváliť. Veľmi mi pomohol zorientovať sa v procese prípravy vzdelávacích programov a bol veľmi zrozumiteľný. Naši lektori boli ukážkoví - ich prístup je neoceniteľný.  (Petronela)Je veľa organizácií, ktoré ponúkajú rôzne školenia. Som rada a zároveň vďačná, že som mohla absolvovať práve toto školenie. Oceňujem vysokú odbornosť lektorov a pritom všetkom kamarátsky prístup, neformálnosť, nádherné prostredie Oravy a skvelých ľudí. V.I.A.C. nám dalo Viac.  (Zuzana)Ak si povieš, „To chcem aj ja!“, neváhaj a prihlás sa ;)


 

Tento projekt je podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Programy pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

Ďalšie najbližšie akcie