Lektor neformálneho vzdelávania v práci mládežou

Lektor neformálneho vzdelávania v práci mládežou

Kedy?

22.10. - 9.12.2018

Kde?

Oravské centrum mládeže, Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená

Počas vzdelávania Lektor neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktoré prebiehalo 22. – 25. 10. 2018 a 6.- 9. 12. 2018 v Oravskom centre mládeže, prišli svoje lektorské zručnosti rozšíriť zástupcovia z organizácií Keric, Youthfully Yours, Život bez závislosti, nízkoprahové centrum PREROD, Rada mládeže žilinského kraja, Divé maky, OTP READY Nadácie, Školských sestier sv. Františka a nechýbali ani naši zástupcovia z OCM a V.I.A.C.. Niektorí prišli zblízka, iní zďaleka, niektorí dokonca prileteli...


V priebehu ôsmych dní sa pod vedením lektorov - Tomáša Pešeka a RoMi Michalíkovej, učili vytvárať vzdelávací program, nastavovať ciele, voliť vhodné metódy, pracovať so skupinou, bližšie spoznali rôzne štýly učenia a rozvíjali všetko potrebné pre lektorskú prax. Spoznali nové technológie, ktoré môžu využiť v neformálnom vzdelávaní, na rôznych príkladoch sa dozvedeli, čo je etické a neetické v lektorskej praxi, ako riešiť situácie s problémovými účastníkmi a tiež si vyskúšali debatu o mládežníckej politike na Slovensku.

 
„Ostatní členovia nášho tímu sa tohto školenia už zúčastnili a keďže nám ho odporúčali, tešíme sa, že  konečne prišiel rad aj na nás,“ reagovali na otázku, prečo sa rozhodli prísť na toto vzdelávanie, účastníčky z OTP READY Nadácie.


Všetci účastníci absolvovali záverečnú skúšku, v ktorej realizovali časť workshopu. Ten si pripravili v rámci domácej prípravy. Na základe spätnej väzby od lektorov a ostatných účastníkov mali možnosť učiť sa na vlastných chybách.


Skúsenosti ktoré získali im pomôžu zvýšiť úroveň práce s mládežou v ich organizácii. Ako to využijú v praxi, ostáva v ich vlastných rukách...


Školenie sa konalo aj vďaka finančnej podpore z Nadácie Orange a podpory Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci Programov pre mládež 2017 – 2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.


Ďalšie najbližšie akcie

Žiadne najbližšie akcie